Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Μέτρο Δεύτερο: Χώροι Ελεύθερης Αγοράς (ΧΕΑ)Η Αγορά ήταν πάντα το σημείο συνάντησης των πολιτών για την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών, ανταλλαγών δηλαδή του περισσεύματος του καθενός προς όφελος όλων.

Η Αγορά όμως ήταν και πεδίο έκφρασης απόψεων και γνωμών. Εκεί είναι το πραγματικό κέντρο των εξελίξεων, και στο χώρο αυτό πασχίζουν να βρουν θέση, κυρίως στη συνείδηση των συμμετεχόντων, και να αναμετρηθούν οι καλύτεροι.

Η ανάπτυξη των αγορών ήταν αυθόρμητη.

Σε σημεία ελεύθερης πρόσβασης με τη μεγαλύτερη δυνατή κυκλοφορία και παρουσία ανθρώπων έστηναν υπαίθρια το μαγαζάκι τους οι κάθε είδους παραγωγοί και έμποροι και διαλαλούσαν την πραμάτεια τους.

Μετά από αυτούς παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι των υπηρεσιών. Κινούμενοι ή σταθεροί και αυτοί προσέφεραν άμεσες λύσεις για τη γιατρειά της πείνας, της δίψας, της ψυχής και των αισθήσεων.

Τέλος παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι των αρχών. Στόχος να επιβάλλουν την τάξη και ασφάλεια με το αζημίωτο και αυτοί.

Με το πέρασμα των αιώνων και την εξέλιξη των κοινωνιών η πρωταρχική αυτή μορφή οργάνωσης των οικονομικών συναλλαγών άλλαζε συνεχώς μορφή, με κάθε καινούργιο αυθόρμητο ή παράγωγο τρόπο οργάνωσης της Αγοράς να υπάρχει και πολλές φορές να συμπληρώνει τους άλλους διαφορετικούς ή προηγούμενους.

Έτσι μπορούμε και μιλάμε σήμερα για την παγκόσμια Αγορά ή τις εξειδικευμένες αγορές χρήματος και τίτλων, τις αποστασιοποιημένες αγορές μέσω internet, κλπ.

Για διάφορους όμως λόγους έχει καταστεί στην πράξη αδύνατη αυτή η πρώτη αλλά απαραίτητη μορφή Αγοράς που δημιουργείται σε χώρους ελεύθερης πρόσβασης και μεγάλης κυκλοφορίας.

Θεωρούμε λοιπόν την παρέμβαση του Κράτους προς αυτή την κατεύθυνση αποφασιστική ώστε να οργανωθούν παντού στην Ελλάδα Χώροι Ελεύθερης Αγοράς (ΧΕΑ), δίπλα σε λιμάνια, αεροδρόμια και μεγάλους οδικούς άξονες.

Οι χώροι που θα δεσμευτούν θα πρέπει να είναι τεράστιοι ώστε να εξασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξή των ΧΕΑ και η συμμετοχή όλων όσων θέλουν να συμμετάσχουν είτε σε μόνιμη βάση είτε έκτακτα.

Οι ΧΕΑ θα προσφέρουν με ελάχιστο ή καθόλου κόστος για το δημόσιο ταμείο παροχές σύγχρονων εγκαταστάσεων στους παραγωγούς και εμπόρους τέτοιων και τόσων για να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους ακόμη και αν ζητηθεί κάποια ελαφρά προϊόντα να παράγονται ή να μεταποιούνται επί τόπου.

Χρειάζεται να αναφέρουμε τα άμεσα αποτελέσματα πτώσης των τιμών, ανάπτυξης της παραγωγής, μείωσης της ανεργίας αλλά και αύξησης των κερδών των επιχειρήσεων μόνο από αυτή την πρωτοβουλία;

Φαντάζεστε τις συνέργειες που θα υπάρξουν;

Επαναλαμβάνουμε όμως ότι οι χώροι πρέπει να είναι τεράστιοι και οι ΧΕΑ να επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές και χρήση των υπηρεσιών τους από οποιονδήποτε, άτομο ή επιχείρηση, ένωση ή συνεταιρισμό, χωρίς περιορισμούς ή άλλου τύπου εμπόδια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: