Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Βασικά στοιχεία της Συμφωνίας Υπεργολαβίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2009 μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ


Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, στην κύρια σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ - Θυγατρική της COSCO PACIFIC) που υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2008, προβλέπεται ότι για την ομαλή είσοδο του ΣΕΠ στο λιμάνι θα διατεθούν οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ κατόπιν συμφωνίας υπεργολαβίας για μια περίοδο 6 μηνών που μπορεί να επεκταθεί από τον ΟΛΠ για ακόμη 2 μήνες (6+2).

(Ο ΣΕΠ έχει αναλάβει βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, την υποχρέωση ανάπτυξης, λειτουργίας και εμπορικής χρήσης του προβλήτα 2 του ΣΕΜΠΟ, που ήδη χρησιμοποιείται, και την κατασκευή, λειτουργία και εμπορική χρήση της ανατολικής πλευράς του προβλήτα 3.)

Τα κύρια στοιχεία της συγκεκριμένης σύμβασης υπεργολαβίας που υπογράφηκε στις 30.9.2009 μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ είναι:

1- Ο ΟΛΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πόρους που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΣΕΜΠΟ και την απρόσκοπτη υπηρεσία προς τους χρήστες.

2- Εγγυάται την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του σε κατ' ελάχιστο 105 κινήσεις ανά ομάδα και βάρδια ή 78.800 κινήσεις ανά μήνα για όλο το ΣΕΜΠΟ στη βάση εργασίας 750 ομάδων.

3- Ο ΟΛΠ έκανε ήδη χρήση του δικαιώματός του για παροχή των υπηρεσιών του πέραν των 6 μηνών, δηλαδή για άλλους δύο μήνες. Έτσι αυτή η ειδική σύμβαση υπεργολαβίας λήγει αυτοδίκαια στις 31 Μαΐου 2010.

4- Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ο ΟΛΠ θα λάβει 47.540.000 ευρώ περίπου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υπεργολαβίας. Αυτό προβλέπεται από την αρχική συμφωνία και το ποσό προέκυψε από την κατάσταση μισθοδοσίας των εργαζομένων που θα απασχοληθούν αφού προστέθηκαν οι μισθοί τους για την περίοδο απασχόλησης πλέον προσαύξησης 15%. Το τελικό ποσό όμως θα προκύψει από το αν και κατά πόσο θα τηρηθεί ο ως άνω 2 όρος (βλ και πιο κάτω).

5- Προβλέπεται:

Α. Κίνητρο απόδοσης (bonus) στην περίπτωση που γίνουν πλέον των 105 κινήσεων ανά ομάδα ως εξής:

- Από τις 106-110 κινήσεις ανά ομάδα κατά μέσο όρο, 15 ευρώ ανά κίνηση
- Από τις 111-115 κινήσεις ανά ομάδα κατά μέσο όρο, 20 ευρώ ανά κίνηση
- Από τις 115 και πάνω, 25 ευρώ ανά κίνηση.

Β. Ρήτρα μή απόδοσης (penalty) στην περίπτωση που γίνουν κινήσεις λιγότερες από τις εγγυημένες (105) και κατά μέσο όρο ίσες ή λιγότερες από 95 το μήνα, ανά ομάδα, βάρδια. Τότε ο ΟΛΠ θα πληρώνει 12 ευρώ ανά κίνηση κάτω της εγγυημένης παραγωγικότητας.

6- Οι όροι παραγωγικότητας κινήτρου και ρήτρας θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από το ΔΣ του ΟΛΠ και δεν θα ισχύσουν αν δεν υπάρξει θετική απόφαση του ΔΣ χωρίς αυτό να επηρεάζει τα άλλα άρθρα της σύμβασης υπεργολαβίας.

7- Το τίμημα για την παροχή υπηρεσιών θα πληρώνεται στον ΟΛΠ στο τέλος κάθε μήνα.

8- Από την 1η Φεβρουαρίου 2010, σταδιακά θα αντικαθίσταται το προσωπικό του ΟΛΠ στον ΣΕΜΠΟ από το προσωπικό του ΣΕΠ και θα παραχωρεί τη θέση της κάθε βάρδια του ΟΛΠ που εργάζεται στο γερανό ή στην προβλήτα στην αντίστοιχη του ΣΕΠ.

Ειδικά για τους διοικητικούς η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης θα συμφωνηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Όσον αφορά τους λιμενεργάτες έχει συμφωνηθεί ήδη ότι:

Από την 1η Φεβρουαρίου 2010 ο ΣΕΠ θα αναλάβει 2 γερανογέφυρες.
Από την 1η Μαρτίου 2010 ο ΣΕΠ θα αναλάβει 4 γερανογέφυρες και τέλος,
Από την 1η Απριλίου 2010 ο ΣΕΠ θα αναλάβει 6 γερανογέφυρες.

Στην ως άνω συμφωνία, μικροπολιτικά, για να λυθεί η απεργία των λιμενεργατών και να πουληθεί επικοινωνιακά η "επαναδιαπραγμάτευση" από την αρμόδια υπουργό Λούκα Κατσέλη, προστέθηκε προσάρτημα που προβλέπει την έκδοση παραστατικών από τον ΟΛΠ αντί του ΣΕΠ μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2009.

Τα συμφωνημένα χρήματα που θα αποδίδονται για τους υπαλλήλους από τον ΣΕΠ στον ΟΛΠ βασίζονται στη βασική μισθοδοσία, σύμφωνα με την υπογραφείσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) πλέον προσαύξησης 15% αλλά δεν θα περιλαμβάνονται οι κάθε είδους "αεριτζίδικες" αμοιβές από δήθεν υπερωρίες, διπλοβάρδιες, κλπ, που εδώ και χρόνια ο ΟΛΠ πληρώνει στους κομματικούς του λιμενεργάτες.

Η ΣΣΕ ωστόσο είναι πολύ προνομιακή από κάθε άποψη καθώς οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ λαμβάνουν δύο και τρείς φορές το μισθό ενός μέσου εργαζόμενου σε μια άλλη εταιρεία.

Δεν θα υπάρχουν πλέον όμως οι σκανδαλώδεις αμοιβές "εργατών" στα επίπεδα των 80 και 100 χιλιάδων το χρόνο. Δεν θα είναι ούτε εύκολες, αν όχι αδύνατες και οι κοπάνες.

Αυτό όπως φαίνεται κατάλαβαν οι λιμενεργάτες και προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να ακυρώσουν τη συμφωνία.

Μένει να δούμε τί συνταγή θα βρεθεί και πάλι για να συντηρηθούν τα προνόμια των κομματικών της παρακμής.


Συνέντευξη ΥΕΝ Μανώλη Κεφαλογιαννή (2.9.2004). Αναφορές στον ΟΛΠ.
Παραθέτουμε απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε προς τους ναυτιλιακούς συντάκτες, στις 2.9.2004, ο τότε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κεφαλογιάννης.

(Ολόκληρη η συνέντευξη του κου Κεφαλογιάννη, που περιλαμβάνει και αναφορές σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα του λιμανιού, σε ηλεκτρονικό αρχείο στο τέλος)

Από το κείμενο είναι φανερό ότι δεν υπήρχε τότε έτοιμο σχέδιο συνεργασίας με τους Κινέζους, όπως υποστηρίζουν κάποιοι.

Είναι φανερή όμως η πολιτική θέληση για ανάπτυξη των λιμένων πέρα από τα στενά οικονομικά όρια αλλά και η απόφαση για ρήξη με το κατεστημένο των λιμανιών.


Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ρωτά για το λιμάνι και ο υπουργός τοποθετείται σχετικά:

κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: κ. Υπουργέ πολλοί χρήστες στο λιμάνι του Πειραιά διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις από την ηγεσία του Ο.Λ.Π. αν θα καταργήσει συμβάσεις, αν θα αυξήσει συμβάσεις, αν θα ελαττώσει το μεταφορικό έργο για να ανταποκρίνεται.

Το γεγονός είναι ότι έχει μια σταθερή πορεία το λιμάνι, αυξητικά, με αυτά που ακούγονται που μπορεί να μειωθεί στο 40% της κίνησης της σημερινής και να εξυπηρετεί ομαλά, αυτό είναι μία λύση που την απευχόμαστε νομίζω οι περισσότεροι, αλλά τι θα γίνει με την επέκταση του ΣΕΜΠΟ, αν θα αγοραστούν γερανογέφυρες καινούργιες, εάν θα συνεχίσει το έργο της πρώτης προβλήτας και μελλοντικά της τρίτης, εάν θα προσληφθούν νέοι εργαζόμενοι για να επανδρώσουνε τις βάρδιες, γιατί δουλεύουνε όπως ξέρετε όχι οκτάωρο αλλά εξάωρο και τελικά τι θα γίνει, θα το διαλύσουμε το λιμάνι, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα συνεχίσουνε τα έργα;

κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως ξέρετε ο ΟΛΠ είναι μια εισηγμένη εταιρία στο χρηματιστήριο και έχει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να σας παρουσιάσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα του λιμανιού.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι η εποπτεύουσα αρχή και βεβαίως η Ελληνική Κυβέρνηση έχει την ευθύνη της διαχείρισης του 75% των μετοχών του ΟΛΠ.

Ως γενική αρχή πρέπει να σας πω το εξής:

1ον Ότι συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τον κ. Βλάχο με στόχο να αναπτύξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα λιμάνια της Ελλάδος.

Θέλουμε να υπάρχει σύνδεση και συσχετισμός μεταξύ όλων των λιμένων της Ελλάδος και κυρίως των δύο εισηγμένων εταιρειών που είναι ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ.

2ον Ότι δεν ερχόμαστε εδώ διαχειριστές.

Δεν ήρθαμε δηλαδή να διαχειριστούμε μια κατάσταση, να πάρουμε μια γερανογέφυρα, να πάρουμε τρεις υπαλλήλους, να μπαλώσουμε καταστάσεις.

Πιστεύουμε ότι το λιμάνι είναι ένας εθνικός πλούτος πολύ σημαντικός, ο οποίος πρέπει να αποδώσει στην Ελληνική οικονομία και βεβαίως να καρπωθεί τις υπεραξίες του.

Εάν το Ελληνικό Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια π.χ. στο λιμάνι του Πειραιά είχε επενδύσει 300-400 δισεκατομμύρια δραχμές, πρέπει να δούμε σήμερα ποια είναι η απόδοση αυτής της επένδυσης.

Σε σχέση με την προοπτική ανάπτυξης των λιμένων και κυρίως του λιμανιού του Πειραιά, πέραν από την παρουσία και την ασφάλεια, θα πρέπει να έχει και μια επιθετική – στρατηγική ανάπτυξης.

Στην επιθετική αυτή στρατηγική ανάπτυξης θα εμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες αλλά με διαφάνεια.

Πολλές φορές έχετε και εσείς εντοπίσει και επισημάνει φαινόμενα όπως π.χ. η εκβάθυνση του λιμανιού για να μπει το QUEEN MARY, που ήταν πρόταση έτοιμη «πακεταρισμένη» να γίνει σε 15 μέρες, δεν το πληρώσαμε.

Θα ελέγξουμε και ποιοι μας έκαναν τις εισηγήσεις και δεν το πληρώσαμε για δύο λόγους.

Ο πρώτος γιατί διαπιστώσαμε μετά από έρευνα ότι το QUEEN MARY πλαγιοδετεί με κομπιούτερ, οπότε γνωρίζει τι βρίσκεται γύρω του και ο δεύτερος γιατί σε σύσκεψη και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αρχηγό και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, είχαμε εναλλακτικές λύσεις κόστους μηδενικού.

Αυτά τα παραμύθια σας το είπα εξαρχής θα τελειώσουν προς κάθε κατεύθυνση. Δισεκατομμύρια πεταμένα από το παράθυρο δεν θα υπάρξουν.

Δεύτερον συζητούμε, σε επίπεδο διαχείρισης, σε συνδικαλιστικό επίπεδο, με όλους τους φορείς ανοικτά και καθαρά.

Ό,τι δεν πάει καλά, όχι μόνο θα αναφέρεται και θα στιγματίζεται, αλλά θα ενημερώνετε και η Βουλή.

Στην πίεση υπάρχει και το «Ελληνικέ λαέ», μέσα από την Βουλή όμως, με ονόματα και διευθύνσεις.

Όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει.

Δεν υπάρχουνε εκκρεμότητες από το παρελθόν, ούτε πολιτικές ούτε οικονομικές και θέλουμε όλα να λειτουργήσουν προς το συμφέρον της Ελληνικής πολιτείας του Έλληνα πολίτη.

Μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε το λιμάνι, διότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία με το μεγάλο κομμάτι που λέγετε ναυτεργασία και ναυτική ανεργία.

Άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους στη θάλασσα, έχουν ρόλο και δυνατότητα να αξιοποιηθούν και στα λιμάνια μας.

Θέλουμε όλο αυτό το πράγμα να το δούμε γενικά σε σχέση με την ανεργία των ναυτικών, με την ανάπτυξη του λιμανιού, με το όφελος το κοινωνικό, και βεβαίως να προχωρήσει η ανάπτυξη των λιμανιών γιατί βοηθάει και όμορες περιοχές που δεν είναι και από τις πιο πλούσιες της Αττικής.

Αυτό που έχουμε πει από την αρχή και το κάνουμε πράξη ήδη σε κάποια λιμάνια όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά το λιμάνι της Πάτρας και το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι να τα εντάξουμε στον κοινωνικό ιστό των πόλεων.

κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Καλά είναι καυτηριάσατε κάποιες καταστάσεις, καλό είναι να τα ξέρουμε και εμείς, αλλά θα προχωρήσει να αποκτήσουμε νέες γερανογέφυρες, θα επεκταθεί ο προβλήτας; Τι θα κάνουμε;

κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα αποκτήσουμε νέους προβλήτες, όταν θα είναι έτοιμος ο ΟΛΠ και βεβαίως το ΥΕΝ ως εποπτεύουσα αρχή θα ενημερωθεί.

Θα αποκτήσουμε νέους προβλήτες. Θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο εργασιών και θέλουμε ανταγωνιστικό περιβάλλον στα λιμάνια.

Θέλουμε δηλαδή ότι καλύτερο διαθέτουμε σε υπηρεσίες να συνεχίσει να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο.

Θέλουμε επίσης τα βαπόρια να ξεφορτώνουν όλα, την ίδια μέρα και όχι κάποια να περιμένουν τρεις μέρες και άλλα να ξεφορτώνουν την ίδια ώρα.

Γι΄ αυτό στοχεύουμε σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όχι μόνο στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση το Σάββατο το πρωί, στον ΟΛΘ για να δούμε πως θα αξιοποιήσουμε καλύτερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με την Εγνατία Οδό.

Θα δούμε επίσης με ποιους άλλους τρόπους μπορούν να συνδεθούν τα διάφορα λιμάνια μας όπως της Καβάλας και βέβαια μην ξεχάσουμε να «ευλογήσουμε τα γένια μας» το λιμάνι του Ηρακλείου.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΕΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 2.9.2004

Η αληθινή ιστορία της Σύμβασης ΟΛΠ - COSCO συνεχίζεται

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμα των φορτοεκφορώσεων στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του ΟΛΠ στο Ικόνιο.

Η απεργία ανεστάλη τη Δευτέρα 19.10.2009 από τους συνδικαλιστές του λιμανιού καθώς:

"Η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπουργό κ Λ. Κατσέλη προς την ΟΜ.Υ.Λ.Ε και την Ένωση Λιμενεργατών, ουσιαστικά αναστέλλει τη λειτουργία της ΣΕΠ ΑΕ (COSCO) στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), αφού η έκδοση των παραστατικών – τιμολογίων θα γίνεται στο όνομα της ΟΛΠ ΑΕ μέχρι την 2/11/2009."


Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η νέα υπουργός Λούκα Κατσέλη είχε προχωρήσει άμεσα σε δήλωση στις 17.10.2009 όταν ανακοινώθηκε η απόφαση των λιμενεργατών για αναστολή της απεργίας.

Σε εκείνη τη δήλωσή της ευχαριστούσε σχεδόν όλους στο λιμάνι αλλά και την Κινεζική Κυβέρνηση.

Με αυτές τις δηλώσεις και σε συνδυασμό με άλλη ανακοίνωση της υπουργού ότι ο Πειραιάς θα γίνει "διεθνές ναυτιλιακό κέντρο" με "ενίσχυση της ναυτιλιακής διπλωματίας" έχουμε ήδη πειστεί για το τι θα ακολουθήσει.

Η κα Κατσέλη θα είναι από τους πρώτους υπουργούς που θα αναδομηθεί του χρόνου περίπου τέτοιο καιρό όταν πάλι δε θα βγαίνουν τα κουκιά.

Είτε η κα υπουργός δεν έχει κατανοήσει τα "καλά παιδιά" του Πειραιά που την περιβάλλουν, είτε θεωρεί ότι μπορεί να πορευθεί με τακτικές του παρελθόντος που δεν είναι δυνατόν πλέον να περάσουν ασχολίαστες, είτε και τα δύο μαζί.

Τα στελέχη και οι σύμβουλοι μόνιμοι και μη που υπάρχουν ήδη κυρίως στα υπουργεία και προτείνουν τις εύκολες λύσεις από τα προβλήματα, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν τους φακέλους με τα μεγαλεπήβολα προγράμματα που εκκρεμούν και βρίσκονται προς υλοποίηση είναι οι πρώτοι που πρέπει να "αποκεφαλιστούν" άμεσα για λόγους που μάλλον δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε.

Θυμίζουμε ότι ειδικά το λιμάνι "έφαγε" και "χώνεψε" δύο σκληρούς της Νέας Δημοκρατίας, το Μανώλη Κεφαλογιάννη και τον Γιώργο Βουλγαράκη, ενώ χρειάστηκε να τοποθετηθεί ο Αναστάσης Παπαληγούρας ΥΕΝ ώστε με τάκτ και ευγένεια να συνεχισθεί η συνκυβέρνηση του Πειραιά με τους κάθε λογής φορείς και τα παγιωμένα αλλά και νεόφερτα ιδιωτικά συμφέροντα.

Παραδοσιακά καρτέλ που δρουν στον Πειραιά είναι εκείνα της Κρήτης, της Χίου και του Λονδίνου σε συνδυασμό με αυτά των ελεγχόμενων λαϊκών συνδικαλιστών με άκρες στα επιμελητήρια και την αυτοδιοίκηση.

Συνεχίζουμε με τα άλλα της ακτοπλοΐας και του Χρηματιστηρίου όπου εκεί η παραγορά λειτουργεί με ρίσκο.

Καταλήγουμε σε εκείνα της Δικαιοσύνης με όλα τα πλοκάμια της καθώς ο Κορυδαλλός ανήκει διοικητικά στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και τελειώνουμε με τις κλειστές οργανώσεις θρησκευτικού και παραθρησκευτικού τύπου.

Καλά να είμαστε, έχουμε απ΄όλα.


Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα την απόφαση της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ για τη λήξη της απεργίας, την άμεση επαναλειτουργία του λιμανιού από Δευτέρα και την τροφοδοσία της αγοράς.

Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Κίνας, και τον πρέσβη κ. Luo Linquan, τους εργαζόμενους, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ κ. Αναστασόπουλο, τον εκπρόσωπο της ΣΕΠ A.E. Captain Li, για την ουσιαστική συνεργασία και την θετική τους συμβολή στην εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν ακούραστα για την επίλυση σύνθετων νομικών και τεχνικών ζητημάτων.

[Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε;]

Προσβλέπω στη συνεχή εποικοδομητική συνεργασία του Υπουργείου με τους εργαζόμενους και σε αυτό το πνεύμα ζήτησα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα να μου καταθέσουν τις προτάσεις τους ενόψει του διαλόγου που ξεκινάει μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για τα ζητήματα της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η θετική αυτή έκβαση αποδεικνύει ότι με ουσιαστικό διάλογο, πνεύμα συνεργασίας, συνεχή προσπάθεια και επιμονή, μπορούμε να επιλύουμε ακόμα και σύνθετα προβλήματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Αποδεικνύει επίσης ότι πιστή στις εξαγγελίες της, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου κάνει τις δεσμεύσεις της πράξη», είπε η κα Κατσέλη.


Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Στις 30.9.2009 υπεγράφη μεταξύ ΟΛΠ και Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) ΑΕ (θυγατρική της COSCO, αντισυμβαλλόμενη με τον ΟΛΠ) συμφωνία που υπαγορευόταν από τη γενική Σύμβαση ανάμεσα στον ΟΛΠ και τον ΣΕΠ και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών προσωπικού από τον ΟΛΠ στον ΣΕΠ για μια αρχική περίοδο 6 μηνών στο πλαίσιο της διαδικασίας αρχικής εγκατάστασης του ΣΕΠ που έχει ήδη ξεκινήσει ("Rendering of Personnel Services Agreement").

Για να υπάρξει κάτι νέο γραπτώς και να μπορέσει να δωθεί επιχείρημα στους πιεζόμενους από παντού συνδικαλιστές ώστε να σταματήσουν την απεργιακή κινητοποίηση και την κατάληψη των εγκαταστάσεων του ΟΛΠ, αλλά παράλληλα για να βρεθεί μια επικοινωνιακή διέξοδος της υπουργού κάποιος σκαρφίστηκε να υπάρξει μια νέα ειδική συμφωνία ("Provision of Services Agreement") που θα τοποθετηθεί ως προσάρτημα ("Αddendum") σε εκείνη που υπογράφηκε στις 30.9.2009 και θα ορίζει ότι ο ΟΛΠ θα αναλάβει ατελώς μέχρι και την 2α Νοεμβρίου 2009 να παρέχει υπηρεσίες έκδοσης παραστατικών για τις φορτωτικές που θα διακινεί ο ΣΕΠ.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν έχει σταματήσει η διαδικασία που ορίζεται στη Σύμβαση της COSCO ενώ ο ΟΛΠ ανέλαβε και νέα υποχρέωση παροχής υπηρεσιών και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.

Μέχρι στιγμής λοιπόν η επαναδιαπραγμάτευση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της υπουργού κας Κατσέλη έχει αποβεί σε βάρος μας.

Θυμίζουμε ότι τρια είναι τα κύρια σημεία στα οποία έχουν εστιαστεί οι συνδικαλιστές αλλά και όσοι στο παρελθόν αντιτάχθηκαν στη συμφωνία.

1- Ότι παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων

2- Ότι έχουν δωθεί με το σχετικό κυρωτικό νόμο σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές και προνόμια στην COSCO και

3- Ότι το τίμημα που λαμβάνει τελικά ο ΟΛΠ δεν είναι αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί αλλά πολύ μικρότερο.


Ως προς το πρώτο μέρος έχει αποδειχθεί ότι οι συνδικαλιστές και όλοι οι άλλοι όσοι διαμαρτύρονται το κάνουν καταχρηστικά καθώς κανένα βασικό εργασιακό δικαίωμα δεν έχει παραβιαστεί ενώ αντίθετα συνεχίζεται και με τη νέα σύμβαση η διακριτική προνομιακή μεταχείριση των εργαζομένων με μάλιστα αντισυνταγματικό τρόπο καθώς αντιμετωπίζονται διαφορετικά από όλους τους άλλους Έλληνες εργαζόμενους από το γεγονός και μόνο ότι εργάζονται στον ΟΛΠ.

Βέβαια τα δωροχρονομίσθια των 80 και 100 χιλιάδων ευρώ το χρόνο χωρίς αντίστοιχη παροχή εργασίας πάνε επιτέλους "περίπατο" όσο και αν είχαν κάνει σχέδια για μεγάλες επενδύσεις οι "εργάτες" του λιμανιού.

Αναφορικά με το δεύτερο αλλά και το τρίτο πιο πάνω ζήτημα θα αναφερθούμε σε νεότερη ανάρτηση που θα αποκαλύπτει τις πολιτικές αναλήθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ αλλά και των διοικήσεων του ΟΛΠ με συγκεκριμένες πραγματικές επισημάνσεις της Σύμβασης Παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ.


Επικοινωνία: