Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Βασικά στοιχεία της Συμφωνίας Υπεργολαβίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2009 μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ


Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, στην κύρια σύμβαση παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ - Θυγατρική της COSCO PACIFIC) που υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2008, προβλέπεται ότι για την ομαλή είσοδο του ΣΕΠ στο λιμάνι θα διατεθούν οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ κατόπιν συμφωνίας υπεργολαβίας για μια περίοδο 6 μηνών που μπορεί να επεκταθεί από τον ΟΛΠ για ακόμη 2 μήνες (6+2).

(Ο ΣΕΠ έχει αναλάβει βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, την υποχρέωση ανάπτυξης, λειτουργίας και εμπορικής χρήσης του προβλήτα 2 του ΣΕΜΠΟ, που ήδη χρησιμοποιείται, και την κατασκευή, λειτουργία και εμπορική χρήση της ανατολικής πλευράς του προβλήτα 3.)

Τα κύρια στοιχεία της συγκεκριμένης σύμβασης υπεργολαβίας που υπογράφηκε στις 30.9.2009 μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ είναι:

1- Ο ΟΛΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πόρους που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΣΕΜΠΟ και την απρόσκοπτη υπηρεσία προς τους χρήστες.

2- Εγγυάται την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του σε κατ' ελάχιστο 105 κινήσεις ανά ομάδα και βάρδια ή 78.800 κινήσεις ανά μήνα για όλο το ΣΕΜΠΟ στη βάση εργασίας 750 ομάδων.

3- Ο ΟΛΠ έκανε ήδη χρήση του δικαιώματός του για παροχή των υπηρεσιών του πέραν των 6 μηνών, δηλαδή για άλλους δύο μήνες. Έτσι αυτή η ειδική σύμβαση υπεργολαβίας λήγει αυτοδίκαια στις 31 Μαΐου 2010.

4- Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ο ΟΛΠ θα λάβει 47.540.000 ευρώ περίπου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υπεργολαβίας. Αυτό προβλέπεται από την αρχική συμφωνία και το ποσό προέκυψε από την κατάσταση μισθοδοσίας των εργαζομένων που θα απασχοληθούν αφού προστέθηκαν οι μισθοί τους για την περίοδο απασχόλησης πλέον προσαύξησης 15%. Το τελικό ποσό όμως θα προκύψει από το αν και κατά πόσο θα τηρηθεί ο ως άνω 2 όρος (βλ και πιο κάτω).

5- Προβλέπεται:

Α. Κίνητρο απόδοσης (bonus) στην περίπτωση που γίνουν πλέον των 105 κινήσεων ανά ομάδα ως εξής:

- Από τις 106-110 κινήσεις ανά ομάδα κατά μέσο όρο, 15 ευρώ ανά κίνηση
- Από τις 111-115 κινήσεις ανά ομάδα κατά μέσο όρο, 20 ευρώ ανά κίνηση
- Από τις 115 και πάνω, 25 ευρώ ανά κίνηση.

Β. Ρήτρα μή απόδοσης (penalty) στην περίπτωση που γίνουν κινήσεις λιγότερες από τις εγγυημένες (105) και κατά μέσο όρο ίσες ή λιγότερες από 95 το μήνα, ανά ομάδα, βάρδια. Τότε ο ΟΛΠ θα πληρώνει 12 ευρώ ανά κίνηση κάτω της εγγυημένης παραγωγικότητας.

6- Οι όροι παραγωγικότητας κινήτρου και ρήτρας θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από το ΔΣ του ΟΛΠ και δεν θα ισχύσουν αν δεν υπάρξει θετική απόφαση του ΔΣ χωρίς αυτό να επηρεάζει τα άλλα άρθρα της σύμβασης υπεργολαβίας.

7- Το τίμημα για την παροχή υπηρεσιών θα πληρώνεται στον ΟΛΠ στο τέλος κάθε μήνα.

8- Από την 1η Φεβρουαρίου 2010, σταδιακά θα αντικαθίσταται το προσωπικό του ΟΛΠ στον ΣΕΜΠΟ από το προσωπικό του ΣΕΠ και θα παραχωρεί τη θέση της κάθε βάρδια του ΟΛΠ που εργάζεται στο γερανό ή στην προβλήτα στην αντίστοιχη του ΣΕΠ.

Ειδικά για τους διοικητικούς η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης θα συμφωνηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Όσον αφορά τους λιμενεργάτες έχει συμφωνηθεί ήδη ότι:

Από την 1η Φεβρουαρίου 2010 ο ΣΕΠ θα αναλάβει 2 γερανογέφυρες.
Από την 1η Μαρτίου 2010 ο ΣΕΠ θα αναλάβει 4 γερανογέφυρες και τέλος,
Από την 1η Απριλίου 2010 ο ΣΕΠ θα αναλάβει 6 γερανογέφυρες.

Στην ως άνω συμφωνία, μικροπολιτικά, για να λυθεί η απεργία των λιμενεργατών και να πουληθεί επικοινωνιακά η "επαναδιαπραγμάτευση" από την αρμόδια υπουργό Λούκα Κατσέλη, προστέθηκε προσάρτημα που προβλέπει την έκδοση παραστατικών από τον ΟΛΠ αντί του ΣΕΠ μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2009.

Τα συμφωνημένα χρήματα που θα αποδίδονται για τους υπαλλήλους από τον ΣΕΠ στον ΟΛΠ βασίζονται στη βασική μισθοδοσία, σύμφωνα με την υπογραφείσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) πλέον προσαύξησης 15% αλλά δεν θα περιλαμβάνονται οι κάθε είδους "αεριτζίδικες" αμοιβές από δήθεν υπερωρίες, διπλοβάρδιες, κλπ, που εδώ και χρόνια ο ΟΛΠ πληρώνει στους κομματικούς του λιμενεργάτες.

Η ΣΣΕ ωστόσο είναι πολύ προνομιακή από κάθε άποψη καθώς οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ λαμβάνουν δύο και τρείς φορές το μισθό ενός μέσου εργαζόμενου σε μια άλλη εταιρεία.

Δεν θα υπάρχουν πλέον όμως οι σκανδαλώδεις αμοιβές "εργατών" στα επίπεδα των 80 και 100 χιλιάδων το χρόνο. Δεν θα είναι ούτε εύκολες, αν όχι αδύνατες και οι κοπάνες.

Αυτό όπως φαίνεται κατάλαβαν οι λιμενεργάτες και προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να ακυρώσουν τη συμφωνία.

Μένει να δούμε τί συνταγή θα βρεθεί και πάλι για να συντηρηθούν τα προνόμια των κομματικών της παρακμής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: