Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Κερατσίνι: Στην Παναγή Τσαλδάρη μια φοράΣύμφωνα με το Ν. 3345/2005 (Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων) οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), μια βασική πηγή εσόδων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, προέρχονται:

Α- Από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε ποσοστό 2% και
Β- Από τα Τέλη Κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ποσοστό 15%.

Τα ανωτέρω έσοδα εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και από αυτά το ένα δεύτερο (1/2) του ΦΠΑ διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) διατίθεται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Επίσης, λαμβανομένων υπόψη των εξωτερικών επιβαρύνσεων που προκαλούνται από τα κυκλοφορούντα οχήματα στο οδικό δίκτυο της χώρας, τα έσοδα των ΚΑΠ από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων διατίθενται προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα έσοδα αυτά κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο:

1- "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών" (που προέρχονται από τον ΦΠΑ)

2- "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών" (που προέρχονται από τον ΦΠΑ) και

3- "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου" (που προέρχονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας).Έχοντας αυτά υπόψη, η νομαρχία Πειραιά προγραμμάτισε και δρομολόγησε ένα έργο για την "Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη Δήμου Κερατσινίου" το οποίο προέβλεπε ότι θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ για κάλυψη επενδύσεων (αριθμός 2, πιο πάνω).

Το έργο δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί επενδυτικό καθώς μάλιστα προβλέπονται ειδικοί ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου (αριθμός 3, πιο πάνω). Αυτό είναι είναι ένα πρώτο θέμα.

Τα χρήματα των ΚΑΠ θα πρέπει να προωθούνται σε έργα που αφορούν συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και όπως ακριβώς ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ειδάλλως η όλη διαδικασία θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη.

Κάποια στιγμή, στην ανάπλαση της Παναγή Τσαλδάρη, αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να συμβάλλει ο δήμος Κερατσινίου κατά το 1/3 του έργου καταβάλλοντας το ποσό του 1.000.000 ευρώ από τα 3.000.000 του (αρχικού) προϋπολογισμού του.

Το έργο όμως έτσι απέκτησε δύο πατεράδες και για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατό να το εκμεταλλευθεί
αποτελεσματικά, από πολιτική άποψη, κανείς κομματικός άρχοντας είτε ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, είτε ο δήμαρχος Κερατσινίου Φώτης Μελάς.

Τελικά οι εργασίες άρχισαν, σταμάτησαν και ξανάρχισαν πολλές φορές σπέρνοντας διχόνοια στο δημαρχιακό συμβούλιο καθώς ο δήμος δεν ήταν σε θέση να καταβάλλει αυτά που είχε υποσχεθεί. Οι έμποροι και κάτοικοι της περιοχής είχαν αγανακτήσει.

Για να ξεκαθαρίσει δήθεν την κατάσταση, τον Ιούνιο του 2009, ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας δημοσιεύει σε ύφος πολιτικού μανιφέστου "ανοικτή επιστολή προς τους πολίτες του Κερατσινίου" την οποία δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε καθώς την παραθέτουμε ολόκληρη στον αναγνώστη για να διαμορφώσει δική του άποψη.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ


Αυτό όμως που ξέχασε να ανακοινώσει ο νομάρχης Πειραιά είναι ότι τον Ιούλιο του 2009, χωρίς καμία επιστολή ή ειδική πληροφόρηση προς τους πολίτες, το έργο ξαφνικά "φούσκωσε" και θα πρέπει ο Ελληνικός Λαός να πληρώσει τώρα το πλακόστρωτο στην Παναγή Τσαλδάρη 3.400.000 ευρώ αντί 3.000.000, με καπέλο δηλαδή 400.000 ευρώ.

Σε τί κατάσταση όμως είναι το έργο;

Οι φωτογραφίες πιο κάτω δείχνουν τις εμφανείς κακοτεχνίες και πασαλήματα που μάλλον πληρώσαμε πολύ ακριβά με ευθύνη της επιβλέπουσας αρχής, δηλαδή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της νομαρχίας Πειραιά.

(Επειδή ο νομάρχης Γιάννης Μίχας είναι πολύ αυστηρός με τα θέματα αυτά, που αφορούν μάλιστα και τη δημόσια υγεία, είναι σίγουρο ότι από αύριο θα διατάξει έρευνα και θα καταλογίσει τις ευθύνες και τα πρόστιμα εκεί που αναλογούν.)
Επικίνδυνες αναμονές με μεταλλικές ράβδους να προεξέχουν χωρίς να έχει τοποθετηθεί επ΄αυτών προστατευτικό κάλυμμα
Παρτέρια αφημένα στην τύχη της άγριας πράσινης ανάπτυξης.
Σχάρες αερισμού ριζών των δένδρων του δρόμου τοποθετημένες όπως-όπως λόγω κακών μετρήσεων.Αποτέλεσμα μερικές ήδη να έχουν εξαφανιστεί ή να μην είναι δυνατό να τοποθετηθούν εξαρχής.Υλικά παρατημένα στην άκρη του δρόμου.Γωνιακά πεζοδρόμια που δεν έχουν πλακοστρωθεί, όπως έχει υποχρέωση να κάνει ο ανάδοχος του έργου.Αυθαιρεσία ιδιώτη: Θέση κάδου σκουπιδιών έχει μετατραπεί δήθεν σε ράμπα ΑΜΕΑ για να μην τοποθετηθεί ο κάδος μπροστά στο κατάστημα.Κι άλλο πεζοδρόμιο στο οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί η πλακόστρωση.Διαφημιστική πινακίδα έχει παραμείνει στη διάβαση πεζών και ΑΜΕΑ.

Και άλλη διαφημιστική πινακίδα στη διάβαση πεζών και ΑΜΕΑ. Επίσης, οι πλάκες που έχουν τοποθετηθεί στο οδόστρωμα έχουν αποκολληθεί με κίνδυνο για σοβαρό ατύχημα.
Λεπτομέρεια της βάσης της διαφημιστικής πινακίδας που βρίσκεται σχεδόν στον αέρα.
Στύλος με λάμπα φωτισμού που έχει τοποθετηθεί επάνω από δένδρο.Παρτέρι γεμάτο με μπάζα.Κοντέινερ γραφείων του κατασκευαστή τοποθετημένο στη σκάλα εισόδου πεζών σε πλατεία.

Να σημειωθεί ότι η νομαρχία Πειραιά έχει πληρώσει σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού που της αναλογεί που σημαίνει ότι έχει ελέγξει και παραλάβει το έργο τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του.


Πρωταθλητής σε λουκέτα ο Πειραιάς

Επιβεβαιώνει με άρθρο της η εφημερίδα Ημερησία το πρόβλημα καθίζησης που υπάρχει στην οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες πόλεις της χώρας παρουσιάζοντας ενδεικτικά στοιχεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Ο Πειραιάς είναι πρωταθλητής στα λουκέτα αφού το μνημόνιο συνεργασίας 9+1 σημείων που υπέγραψαν στις αρχές του 2009 η νομαρχία Πειραιά και ο Δήμος της πόλης δεν έφερε όπως φαίνεται τα πολυδιαφημισμένα αποτελέσματα.

MNHMONIO


Πως να φέρει αποτελέσματα;

Οι πρώτοι πολίτες του λιμανιού ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας και ο δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Φασούλας ούτε καλά καλά κοιτάχτηκαν στα μάτια όταν παρευρέθηκαν προχθές και οι δύο στον αγιασμό της Ιωνιδείου Σχολής.

Στις σχετικές ανακοινώσεις νομαρχίας και δήμου για το γεγονός δεν υπήρχε καμία αναφορά στον... αντίπαλο.

Στις σχετικές φωτογραφίες μάλιστα που δημοσίευσαν στη νομαρχία έχει εξαφανιστεί ο δήμαρχος!

Σαν να μην πήγε ποτέ!

Καραμέλα προβολής αυτόν τον μήνα στην πόλη, αν δεν είχαμε εκλογές, θα ήταν η πανδημία της γρίπης όπου έχει γίνει η σχετική προετοιμασία από τα επικοινωνιακά επιτελεία των δύο πλευρών ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη κάλυψη.

Στον κόσμο τους δηλαδή!

Κερασάκια του επαρχιώτη Πειραιά είναι βέβαια οι γνωστοί εσχάτως μαϊντανοί των ΜΜΕ, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και λοιποί παρατρεχάμενοι που χαμπάρι δεν έχουν πάρει από το τι συμβαίνει στην αγορά που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν.

Επειδή υπάρχει μεγάλη αγάπη κάποιων Κρητικών για ορισμένους Πειραιώτες,

Μήπως τους χρειάζεστε εκεί κάτω στην Κρήτη;

Εδώ στον Πειραιά σε λίγο καιρό θα περιττεύουν.
Επικοινωνία: