Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την ΕλλάδαΑναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η νέα έκθεση (2009) του ΟΟΑΣΑ για την Ελλάδα.

Η έκθεση θα προκαλέσει ποικίλα σχόλια και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς επιβεβαίωσης της κυβερνητικής πολιτικής από τη ΝΔ αλλά και μέσο αντιπολιτευτικής τακτικής από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Θυμίζουμε ότι ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι άτυπος φορέας άσκησης πίεσης στις κυβερνήσεις των κρατών που αποτελούν τα μέλη του ή συνεργάζονται με αυτόν.

Ο σεβασμός στις απόψεις του και η ανάληψη μέτρων προς την κατεύθυνση των "συμβουλών" του αποτελούν βασική προϋπόθεση χρηματοδότησης από τα διεθνή κέντρα διαχείρισης κεφαλαίου.

Αντίθετα, οι διαφορετικές, προς άλλη κατεύθυνση απόψεις, πληρώνονται με υψηλά επιτόκια αυξημένου δανειακού ρίσκου από τα κράτη ή μερικό ή ακόμη και πλήρη αποκλεισμό από τη διεθνή οικονομική κοινότητα και τους οικονομικούς μηχανισμούς ανάπτυξης.

Από τη θεωρητικά πρακτική οικονομική άποψη που βλέπει τα πράγματα ο ΟΟΣΑ είναι αναμενόμενο να προκαλεί αντιπαραθέσεις.

Οι συμβουλές του βασίζονται σε στοιχεία οικονομικών δεικτών, σε ποσοστά και περιθώρια, σε οικονομετρικές μελέτες και στατιστικά δεδομένα.

Δεν έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε επισημάνσεις κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την αντικειμενικότητά του και να προκαλέσουν υποψίες για την αξιοπιστία του.

Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια ουδετερότητας δημιουργεί και συνθήκες αυθαίρετης ερμηνείας των εκθέσεών του από τους επικοινωνιολόγους του συρμού και τους πολιτικούς του καφενείου σύμφωνα με τις άμεσες ανάγκες τους και όχι το συμφέρον της χώρας.

Κάτι τέτοιο περιμένουμε να γίνει και εδώ αφού οι προτροπές που αποτυπώνονται στη νέα έκθεση κινούνται λίγο ως πολύ στο συνηθισμένο πλαίσιο που γνωρίζουμε:

1. Συνέχιση της αναδιάρθρωσης του συστήματος κοινωνικών παροχών (συντάξεις επιδόματα, κλπ) με άρση αντικινήτρων διατήρησης της παραγωγικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλαγή και περιορισμό των ειδικών προνομιακών κατηγοριών ιδίως εκείνων που οδηγούν σε πρώιμες συντάξεις, αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων για παροχή σύνταξης αναπηρίας με έλεγχο από ανεξάρτητους γιατρούς.

2. Ολοκλήρωση ιδιωτικοποιήσεων σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην Ενέργεια και τις Μεταφορές αμέσως μόλις σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα. Απεμπλοκή του κράτους από τις τηλεπικοινωνίες και διαχωρισμός των υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς και διανομής στην Ενέργεια. Περιορισμοί στις τιμές και άλλα εμπόδια ιδίως στις οδικές μεταφορές πρέπει να εκλείψουν.

3. Μείωση της φορολογίας φυσικών προσώπων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με αντίστοιχα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ενιαίου φορολογικού και ασφαλιστικού αριθμού όπως αυτό ψηφίστηκε στο σχετικό νόμο του 2008.

Περικοπή των δημοσίων δαπανών και αποχή ιδίως από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας.

4. Μεταρρύθμιση συστήματος κύριας εκπαίδευσης με αυστηρές προδιαγραφές διδασκαλίας και λήψη μέτρων κατά της εγκατάλειψης των σπουδών. Διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην παραγωγική διαδικασία. Εφαρμογή των αποφάσεων για την ανώτατη εκπαίδευση και πραγματοποίηση περισσότερων τομών στο σύστημα με αυτονομία των πανεπιστημίων και χρηματοδότησή τους βάσει αξιολόγησης της απόδοσής τους.

5. Διευκόλυνση της εισαγωγής στην αγορά εργασίας με μείωση του ελάχιστου κόστους εργασίας κάτω από το βασικό μισθό (λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η ανεργία των νέων) και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για χαμηλόμισθους με επιδότηση από των κρατικό προϋπολογισμό με αντίστοιχη περικοπή άλλων κονδυλίων (όπως η μείωση του αριθμού των υπερστελεχωμένων δημοσίων υπηρεσιών).


Η άποψή μας:

Συμφωνούμε ότι τα μέτρα αυτά που προτείνει ο ΟΟΣΑ θα είναι αποτελεσματικά στην βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Τι γίνεται όμως με τους κοινωνικούς δείκτες και το συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικό, πολιτικό και δημοκρατικό έλλειμμα στην Ελλάδα;

Προτιμούμε ως άμεσα μέτρα τα όσα έχουμε ξεκινήσει ήδη να προτείνουμε από το blog ΕΔΩ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή άλλα στην ίδια λογική που μπορεί να προτείνουν και άλλοι:


Διότι:

1. Έχουν άμεσα αποτελέσματα και δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, ενθουσιασμού και ανάπτυξης.

2. Δεν προκαλούν ρήξη μέσα από την απώλεια δικαιωμάτων αλλά μετασχηματίζουν το οικονομικό τοπίο αυξάνοντας το παραγόμενο προϊόν και διανέμοντάς το δίκαια.

3. Έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς με επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε πρώτο στάδιο, ανατροφοδοτείται μια σύνθετη παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης.

4. Λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες του τόπου μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: