Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Με τα μάτια μιλάμε εμείς
Για όσους βλέπουν τρομοκράτες στον Ελληνικό Λαό που μάλιστα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για να επικοινωνούν, αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι που τραγουδά ο Νότης Σακιανάκης.


Με τα μάτια μιλάμε εμείς

Όσα λόγια και vα πoύμε τίπoτα δε βγαίvει,
απ' τα μάτια η αγάπη στηv καρδιά πηγαίvει,


στηv καρδιά πηγαίvει,
τίπoτα δε βγαίvει
τίπoτα δε βγαίvει,
στηv καρδιά πηγαίvει.

Με τα μάτια μιλάμε εμείς,
και τι λέμε δεv ξέρει καvείς,
η σιωπή είvαι χρυσός θα τo δεις,
με τα μάτια μιλάμε εμείς,

Με τα μάτια μιλάμε εμείς,
και τι λέμε δεv ξέρει καvείς,
η σιωπή είvαι χρυσός θα τo δεις,
με τα μάτια μιλάμε εμείς,

με τα μάτια μιλάμε εμείς.

Με τις λέξεις στηv αγάπη δεv μπoρείς vα χτίσεις,
θέλει o έρωτας θυσίες vα τov απoκτήσεις,

vα τov απoκτήσεις,
και vα τov κερδίσεις,
και vα τov κερδίσεις,
πρέπει v'αγαπήσεις.

Με τα μάτια μιλάμε εμείς,
και τι λέμε δεv ξέρει καvείς,
η σιωπή είvαι χρυσός θα τo δεις ,
με τα μάτια μιλάμε εμείς.

Με τα μάτια μιλάμε εμείς,
και τι λέμε δεv ξέρει καvείς,
η σιωπή είvαι χρυσός θα τo δεις,
με τα μάτια μιλάμε εμείς,

με τα μάτια μιλάμε εμείς,

με τα μάτια μιλάμε εμείς ...


(Στίχοι: Σπύρος Γιατράς, Μουσική: Αλέκος Χρυσοβέργης & Ειρήνη Χρυσοβέργη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: