Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Ποιός θα βάλει Φρένο στον Παράνομο Εισαγγελέα;Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Σανιδάς θα συνεχίσει τις παρανομίες του αν δεν βρεθεί επιτέλους κάποιος να του βάλει φρένο.

Με λένε Μιχαήλ Αγγελόπουλο και είμαι πολίτης αυτής της χώρας.

Ή μήπως δεν είμαι;

Από τη στιγμή που απέκτησα πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκώ τα πρώτα σύμφωνα με το νόμο και υποτάσσομαι στα δεύτερα σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το ίδιο όμως δεν κάνει ο παράνομος Εισαγγελέας που έχει τοποθετήσει τον εαυτό του πάνω από το Σύνταγμα και τον Ελληνικό Λαό.

Το Σύνταγμα μάλλον δεν το έχει διαβάσει ο κ. Σανιδάς γιατί αν το είχε διαβάσει δεν θα το παραβίαζε συστηματικά και μεθοδευμένα τόσο ο ίδιος όσο και εκείνοι που βρίσκονται κάτω από την εξουσία του επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργία των Θεσμών και το παρόν και το μέλλον όλων των πολιτών που ελπίζουν σε μια Δημοκρατική διακυβέρνηση.

Αρκεί να διαβάσει τα γεγονότα που φτάνουν στο φως της δημοσιότητας για να καταλάβει κάποιος ότι ο κ. Σανιδάς έχει δημιουργήσει το εξής νομικό, ηθικό και δημοκρατικό απαράδεκτο:

Έχει προσωποποιήσει την Εισαγγελική λειτουργία σε τέτοιο ανεπίτρεπτο βαθμό που να είναι κοινή παραδοχή ότι:

Αν κάποιος άλλος κατείχε τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα έπραττε διαφορετικά.

Πέρα από τα ειδικά νομικά στοιχεία στα οποία θα μπορούσε να αναφερθεί κάποιος και σχετίζονται με τις πράξεις και παραλείψεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο πρόσφατο αλλά και πιο μακρινό παρελθόν, το γεγονός ότι έχει τρωθεί βάσιμα, νομικά και ηθικά, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, η αξιοπιστία του κάνει προβληματική την παραμονή του στη θέση που κατέχει.

Ζητώ λοιπόν την εξαίρεσή του.

Εκτός και αν καταγγείλει όπως οφείλει όλους όσους ασκούν πιέσεις στο πρόσωπό του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αποκαλύψει σε τι ακριβώς συνίστανται αυτές οι πιέσεις.

Μέχρι τότε εμείς θα επανέλθουμε αποκαλύπτοντας τη γύμνια του παράνομου Εισαγγελέα όπως άλλωστε κάνουν και άλλοι πιο ειδικοί από εμάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: