Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Χτυπάει το καμπανάκι στην ΑΝΕΚ
Περί ποιας καμπάνας πρόκειται όμως;

Χθες, 22.5.2009 η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου.

Συγκεκριμένα:

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009.

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ κατά το Α' τρίμηνο του 2009, ανήλθε σε ευρώ 38,9 εκατ., έναντι ευρώ 40,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5%.

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 43,5 εκατ., έναντι ευρώ 47,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της έντονης εποχικότητας στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, το Α' τρίμηνο κάθε χρήσης χαρακτηρίζεται από μειωμένη κίνηση, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα της περιόδου αυτής.

[Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.

Τα καράβια της ΑΝΕΚ και των άλλων εταιρειών δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλες αγορές και σε άλλες διαδρομές όταν υπάρχει μείωση του επιβατικού κοινού το Χειμώνα προς τα Ελληνικά νησιά;

Τόσα δρομολόγια γίνονται στην περιοχή του Κόλπου, για παράδειγμα, για διάφορους λόγους.

Γιατί δεν προσφέρουν εκεί υπηρεσίες;

Και γιατί δεν ταξιδεύουν τον Ελληνικό Χειμώνα προς το Νότιο Ημισφαίριο στο οποίο υπάρχει Καλοκαίρι για να δραστηριοποιηθούν;

Αν υπήρχαν επιχειρηματίες μόνο σαν κάποιους εφοπλιστές μας τότε οι άνθρωποι θα έτρωγαν ντομάτες μόνο το Καλοκαίρι.

Ο Τσάμπα πέθανε! Δουλέψτε πατριώτες! Το Δημόσιο Ταμείον είναι μείον!

Και προσλάβετε πωλητές να σας κλείσουν συμφωνίες.

Όχι όλα τα συμβόλαια στο φαγητό με τον Υπουργό!]


Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων κατά το Α' τρίμηνο του 2009, ανήλθε σε ευρώ 37,6 εκατ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 όπου είχε διαμορφωθεί σε ευρώ 37,7 εκατ.

Στα επιμέρους κονδύλια του κόστους πωληθέντων παρουσιάστηκε μείωση του κόστους των καυσίμων λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και αύξηση των εξόδων ναυλώσεων, των ασφαλίστρων και λοιπών λειτουργικών εξόδων των πλοίων, γεγονός που οφείλεται στον αυξημένο κατά 10% αριθμό ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν στο Α' τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το α? τρίμηνο του 2008.


EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 5,6 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 4,3 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Αντίστοιχα, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,3 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

[Εδώ χρειάζεται "γιατρός" απαραίτητα και άμεσα]


Αποτελέσματα μετά από φόρους

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 14,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 10,4 εκατ. το Α' τρίμηνο του 2008, ενώ για τον Όμιλο οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 14,6 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 11,1 εκατ.


Σημαντικότερες εξελίξεις κατά το Α' τρίμηνο 2009 & μεταγενέστερα γεγονότα:

Κατά το τέλος του Α' τριμήνου το «ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ» μεταδρομολογήθηκε στη γραμμή «Πειραιάς - Σαντορίνη - Ανάφη - Κάσσος - Κάρπαθος - Διαφάνι - Χάλκη - Ρόδος- εκτελώντας δρομολόγιο δημόσιας υπηρεσίας.

Επίσης, από τα μέσα Απριλίου το ναυλωμένο «ΕΓ/ΟΓ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ξεκίνησε την εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη και τη Καβάλα με τα νησιά του κεντρικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Αποφασίστηκε η υποναύλωση του «ΕΓ/ΟΓ ΑΡΙΑΔΝΗ» για τη θερινή περίοδο του 2009 και του 2010 σε εταιρεία του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2009 υπεγράφη συμφωνία με την εταιρεία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» σχετικά με την αγορά ποσοστού 33,35% που κατέχει η τελευταία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Hellenic Seaways».

Η ανάθεση της εκτέλεσης δρομολογίων δημόσιας υπηρεσίας σε νέες γραμμές της ακτοπλοΐας, η υποναύλωση του «ΕΓ/ΟΓ ΑΡΙΑΔΝΗ» καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων στις διεθνείς αγορές αναμένεται να επιδράσουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την τρέχουσα χρήση.

Τέλος, η συμφωνία εξαγοράς του 33,35% της «Hellenic Seaways» αποδεικνύει ότι ο Όμιλος της ΑΝΕΚ σε μια περίοδο δυσμενών οικονομικών συγκυριών λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή του επάρκεια και θωρακίζει την ηγετική του θέση στην ελληνική ακτοπλοΐα.

[ Για τη συμφωνία της εξαγοράς ποσοστού της «Hellenic Seaways» από την ΑΝΕΚ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Για να είναι πετυχημένη μια συμφωνία θα πρέπει να ωφελούνται και τα δύο μέρη ανάλογα.

Αυτό συμβαίνει όμως μόνο όταν οι αντισυμβαλλόμενες πλευρές λειτουργούν σε διαφορετικές αγορές έτσι ώστε το μειονέκτημα της μιας να είναι πλεονέκτημα της άλλης.

Αφού όμως οι δύο εταιρείες, Μινωικές Γραμμές και ΑΝΕΚ δραστηριοποιούνται στην ίδια κατά κύριο λόγο αγορά τότε η συμφωνία δεν μπορεί παρά να μην είναι αποδοτική ανάλογα για τα δύο μέρη.

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί "εμπορική".

Τέλος, η σημείωση της ΑΝΕΚ ότι "σε μια περίοδο δυσμενών οικονομικών συγκυριών λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας" θυμίζει λίγο κάποιους πολιτικούς του Πειραιά και τις κατά καιρούς δηλώσεις τους.

Για το λόγο αυτό κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: