Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Η προκήρυξη για τον ΣΕΜΠΟ Πειραιά
Τον Ιανουάριο του 2008 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που οδήγησε τελικά στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της COSCO ως αντισυμβαλλόμενου στη Σύμβαση Παραχώρησης για τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ (ανατολικό τμήμα) του ΣΕΜΠΟ Πειραιά.

Το σχετικό έγγραφο τιτλοφορείται "Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.".

Εκεί παρατηρούμε καταρχήν ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ διακήρυξης και σύμβασης που τελικά υπεγράφη, επουσιώδεις μάλλον για τη συμφωνία αλλά ουσιώδεις για τους εργαζομένους του ΟΛΠ.
Μια βασική διαφορά είναι ότι στη διακήρυξη καθορίζεται η λειτουργία του ΣΕΜΠΟ από την COSCO με απασχόληση των εργαζομένων του ΟΛΠ για περίοδο 12+6=18 μηνών και όχι 6+2=8 μηνών όπως τελικά προβλέπεται στη σύμβαση που υπογράφηκε.
Ο ΟΛΠ από την πλευρά του εγγυάται, σύμφωνα με τη διακήρυξη, για το διάστημα αυτό (12+6 μήνες) στατιστικές αποδόσεις εργασίας εκπεφρασμένες σε κινήσεις ανά γερανογέφυρα ίσες με το μέσο όρο της τελευταίας τριετίας για τον προβλήτα ΙΙ.

Και αυτή η δέσμευση όμως άλλαξε και ορίστηκαν τελικά προαιρετικά κίνητρα απόδοσης.

Επίσης, προβλέπεται ήδη από τη διακήρυξη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της COSCO και εποπτεία από τον ΟΛΠ και κατά συνέπεια δεν αποτελεί αυτό το σημείο προϊόν επαναδιαπραγμάτευσης όπως προσπαθούν να υποστηρίξουν μέλη της κυβέρνησης σήμερα.

Επιπλέον, οι φορολογικές απαλλαγές που αναφέρονται ρητά στο κυρωτικό της συμφωνίας νόμο που ψηφίσθηκε από τη Βουλή δεν είναι τίποτε άλλο από ειδική μνεία του θεσμικού φορολογικού πλαισίου που σημειώνεται συγκεκριμένα στη διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου.

Εκεί ονομάζονται όλοι οι σχετικοί νόμοι συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 για το οποίο πολύς λόγος έχει γίνει αν και αποτελεί ένα από τα κύρια κίνητρα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ακολουθεί η σχετική διακήρυξη:

20090100052_1


Στο άμεσο μέλλον θα δημοσιεύσουμε και άλλα έγγραφα που αφορούν τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση Παραχώρησης όπως τελικά υπογράφηκε έχει ήδη δημοσιευτεί και στις δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και μπορείτε να τη μεταφορτώσετε και αυτή στον υπολογιστή σας.

(βλ. COSCO: Αυτή είναι η συμφωνία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: