Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Προσοχή στα πλαστά
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το δεύτερο εξάμηνο του 2009, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 447.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Η ποσότητα αυτή συνιστά αύξηση κατά 8% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο του ίδιου χρόνου.

Ιδιαίτερα όμως από το 2007 παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση κυκλοφορίας πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ που σημαίνει προφανώς ότι οργανωμένα πλέον παράνομα κυκλώματα παραχαρακτών και διακινητών επιδίδονται στην παραγωγή και κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων "ιδιωτικής" έκδοσης.

Σε σύγκριση με τον αυξανόμενο αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, που κατά μέσο όρο ήταν 12,8 δισεκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2009, η ποσότητα των πλαστών παραμένει ακόμα πολύ μικρή.

Το παραπάνω μέγεθος ενδιαφέρει περισσότερο τους οικονομολόγους καθώς είναι μέρος της προσφοράς χρήματος Μ0 αν μετατραπεί σε αξίες, πράγμα που η ΕΚΤ δε δημοσιοποιεί εύκολα καθώς κάποιος θα μπορούσε να διαπιστώσει χονδρικά αν τυπώνεται πληθωριστικό χρήμα (όπως γίνεται σήμερα).

Ωστόσο και ο απλός πολίτης μπορεί να καταλάβει πόσο λίγα τραπεζογραμμάτια πραγματικά κυκλοφορούν στις αγορές σε σχέση με τα εκατοντάδες τρις ευρώ των συναλλαγών παγκοσμίως, γεγονός που αποδεικνύει και την αξία της σημασίας που δίδεται στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Σχετικά πάντως με τα πλαστά ευρώ, το Ευρωσύστημα – δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ – εξακολουθεί να συνιστά σε όλους τους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά.

Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κάποιος τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στους τρεις απλούς ελέγχους (έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία) που περιγράφονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ (www.euro.ecb.eu) και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, το τραπεζογραμμάτιο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστό πρέπει να συγκρίνεται απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο.


ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΑΤΗΛΑ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια ποσοστιαία ανάλυση, κατά ονομαστική αξία, του συνολικού αριθμού πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2009.

Ονομαστική αξία 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Ποσοστιαία ανάλυση 0,5% 1% 47% 39% 11% 1% 0,5%

Όπως και το προηγούμενο εξάμηνο, τα τραπεζογραμμάτια των 20 ευρώ παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, καθώς αντιστοιχούσαν στο ήμισυ σχεδόν του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν.

Ακολουθούν τα τραπεζογραμμάτια των 50 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν στο ένα τρίτο περίπου του συνόλου των πλαστών.

Οι τρεις μεσαίες ονομαστικές αξίες (20, 50 και 100 ευρώ) αθροιστικά αντιστοιχούσαν στο 97% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. Το ποσοστό των πλαστών τραπεζογραμματίων μεγάλης ονομαστικής αξίας (200 και 500 ευρώ) είναι πολύ χαμηλό.

Η πλειονότητα (πάνω από 98%) των πλαστών τραπεζογραμματίων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2009 εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ μόλις 1% περίπου εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και κάτω από 0,5% σε άλλα μέρη του κόσμου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: