Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Οι προτάσεις της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως για το λιμάνι
Η Διεθνής Ναυτική Ένωση (ΔΝΕ), ένα σωματείο που συστάθηκε το 1922 από παράγοντες της αγοράς που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, κατέθεσε γραπτά τις προτάσεις της σήμερα 9.2.2010, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο ΟΛΠ για τη σύνταξη ενός αναπτυξιακού προγράμματος για την πόλη, με ορίζοντα δεκαετίας.

Η ΔΝΕ συμμετείχε με το προεδρείο της στη δεύτερη ομάδα εργασίας που συνεδρίασε στον ΟΛΠ στις 3.2.2010 μαζί με άλλους φορείς ως ένα πρώτο βήμα διαβούλευσης, προσέγγισης απόψεων και πιθανής συστράτευσης ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος και ενδεχόμενων προβλημάτων που ζητούν αντιμετώπιση, ολοκληρωμένη διαχείριση και λύσεις.

Τα θέματα που πρότεινε η ΔΝΕ είναι τα εξής:

A. Container Terminals

1. Προώθηση με εντατικούς ρυθμούς προς υλοποίηση της Σύμβασης παραχώρησης και του επενδυτικού προγράμματος του ΣΕΠ.ΑΕ, για τους προβλήτες που έχουν παραχωρηθεί.

2. Ολοκλήρωση εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος του προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ.
Η υλοποίηση των παραπάνω θα δώσει ώθηση και νέα πνοή στα Container Terminals εις τρόπον ώστε να προσελκυσθεί ελαστική εμπορευματική κίνηση.

3. Προώθηση του μεγάλου εκκρεμούς ζητήματος της σιδηροδρομικής σύνδεσης του εμπορικού τμήματος του λιμένος Πειραιώς, που θα δώσει νέα πνοή στην ταχεία και ομαλή ροή των εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι.


Β. Τομέας Κρουαζιέρας Εξωτερικού


1. Μέγα ζήτημα αποτελεί η ρύθμιση του Cabotage με παράλληλη αξιοποίηση και επέκταση των υπαρχουσών υποδομών καθώς και η επέκταση νέων για την τουριστική αξιοποίηση του Πειραιά και την αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς, προς την κατεύθυνση ο Πειραιάς να καταστεί σταθμός προορισμού αποβίβασης και παραμονής στην Πόλη των χιλιάδων τουριστών και όχι μόνο λιμάνι διέλευσης.

2. Αποφασιστική ρύθμιση θα αποτελούσε η κατασκευή νέου Σταθμού Κρουαζιεροπλοίων εκτός του κεντρικού λιμένα (περιοχή Σ.Ε.Φ.) με σκοπό την αποσυμφόρηση του κεντρικού λιμένα και την διευκόλυνση της ταχείας προώθησης των τουριστών.

Γ. Car Terminal – Εκσυγχρονισμός Σταθμών Αυτοκινήτων

1. Μηχανοργάνωση σε σύγχρονα πρότυπα logistics αυτοκινήτων.

2.Συντήρηση και βελτίωση υποδομών. Επισκευή / αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα στους χώρους αποθήκευσης οχημάτων σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές για σταθμούς logistics αυτοκινήτων.

Δ. Car Terminal - Επέκταση Σταθμών Αυτοκινήτων

1. Μετατροπή Μώλου ΔΕΗ σε νέο σταθμό αυτοκινήτων με κατασκευή συνδετήριας γέφυρας με την υπάρχουσα διαχείριση Γ1.

2. Κατασκευή νέου προβλήτα στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας για παραβολή πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων μεγάλης χωρητικότητας.

3. Κατασκευή υπέργειου πάρκινγκ για αποθήκευση αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τα έργα της παραγρ. 1 ή και 2.

4. Εκβαθύνσεις σε όλους τους προβλήτες παραβολής πλοίων των σταθμών αυτοκινήτων προς υποδοχή πλοίων μεγάλου βυθίσματος άνω των 12 μέτρων.

5. Αναδιάταξη των χρήσεων-δραστηριοτήτων και των λειτουργιών των σταθμών αυτοκινήτων Γ1 και Γ2 με σκοπό την πραγματική αύξηση του ωφέλιμου χώρου αποθήκευσης και τη σύγχρονη διαχειριστική μέθοδο.
6. Έργα απομάκρυνσης εμποδίων διέλευσης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην Γ8 καρβουνόσκαλα και στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ προβλήτα Ι και προβλήτα Γ9.


Η προώθηση και υλοποίηση των προαναφερομένων επενδύσεων, τονίσθηκε ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του λιμένος Πειραιά, την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς του, την άνθηση πολυάριθμων παραναυτιλιακών επιχειρήσεων (τροφοδοσίες πλοίων, επισκευές κλπ), την προσέλκυση νέων Εταιρειών και φορτίων καθώς και την ανάπτυξη και ανάδειξη αυτού ως πρώτου λιμένα της Μεσογείου και ως λιμένα με διεθνείς προδιαγραφές.

Υπογραμμίσθηκε επίσης ότι ο ΟΛΠ.ΑΕ είναι σημαντικός αναπτυξιακός Οργανισμός, οι αποφάσεις του οποίου επηρεάζουν επιχειρηματικά και κοινωνικά χιλιάδες πολίτες, αλλά και την ανάπτυξη της Χώρας στους τομείς της Ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών.

Το λιμάνι του Πειραιά οφείλει να είναι ανταγωνιστικό και αναπτυξιακό με πελατοκεντρικό χαρακτήρα και ορθολογικές εν γένει πολιτικές στα νέα διεθνή και περιφερειακά πλαίσια, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Χώρας.

Ας σημειωθεί ότι από τη Δ.Ν.Ε. το 1930 συντάσσεται και υποβάλλεται στο Ε.Β.Ε.Α., όπου «..γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό..», Νομοσχέδιο που προέβλεπε τη δημιουργία Λιμενικού Οργανισμού στα πρότυπα των τότε εν ακμή λιμένων Μασσαλίας και "Γενούης" το οποίο τίθεται υπόψη του τότε Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου.

Εκείνος συμφωνών με τις βασικές αρχές, σε ειδική συγκέντρωση στο Ε.Β.Ε.Α. την 17η Φεβρουαρίου 1930, θα εξαγγείλει τη συγκατάθεσή του για σύσταση Οργανισμού στα πρότυπα των μεγάλων ξένων λιμένων.

Στις 20.7.1930, κατόπιν του Νόμου 4748/15.5.1930 ιδρύεται ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ Α 166/15.05.1930 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Α.Π.)).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: