Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Νομικά αβάσιμες οι διώξεις κατά των blogs


Από σχετικά έγγραφα της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν εισήγηση σχεδίου νόμου της Β' Δ/νσης Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων


διαβάζουμε τα εξής:

Παρατηρήσεις επί των επι μέρους άρθρων του νομοσχεδίου

1. Επί του άρθρου 1 παρ. 1

Συμφώνως προς τη δεύτερη περίοδο της παρ. 1, στην περίπτωση που "οι ως άνω δημοσκοπήσεις δεν δημοσιοποιούνται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, διενεργούνται χωρίς να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού".

Εν προκειμένω θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να διευκρινισθεί σε ποιό καθεστώς θα υπάγονται οι εν λόγω δημοσκοπήσεις στην περίπτωση που δεν δημοσιοποιηθούν στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο αλλά, επί παραδείγματι, στις ιστοσελίδες των φορέων ή των επιχειρήσεων που τις διενεργούν, ή στις ιστοσελίδες πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων, ή ακόμη και σε προσωπικές ιστοσελίδες ή σε "blogs"

Είναι ξεκάθαρο από την τελευταία παράγραφο που παραθέτουμε ότι τα blogs δεν αποτελούν ΜΜΕ και κατά συνέπεια δεν τα αφορούν οι σχετικές νομοθεσίες που αφορούν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Είναι αβάσιμη κάθε έγερση αξίωσης λοιπόν σε υπεύθυνους των blogs με έρεισμα τη σχετική με τα ΜΜΕ υπάρχουσα νομοθεσία περί του τύπου και ως αποτέλεσμα αβάσιμη και η σχετική αγωγή που έχει καταθέσει ο νομάρχης Πειραιά επικαλούμενος τη δια του τύπου και λοιπών άλλων ΜΜΕ δήθεν βλάβης της προσωπικότητάς του.

Αλυσιτελώς, αναρμόδιο κάθε δικαστήριο που καλείται εξουσιοδοτούμενο από τις μη σχετικές διατάξεις του νόμου να κρίνει περί υποθέσεων blogs.

Το παραπάνω αναφερόμενο σχέδιο νόμου αφορά την παρουσίαση δημοσκοπήσεων στα ΜΜΕ. Ερευνών δηλαδή που εξ' ορισμού επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

Αφού λοιπόν δεν μπορούν να διωχθούν τα blogs ακόμη και αν παρουσιάζουν έρευνες (δημοσκοπήσεις) με λάθος τρόπο πόσο μάλλον όταν αναρτούν προσωπικές γνώμες και απόψεις.

Αυτά για την ώρα.

Θα σας παραθέσουμε και άλλα στοιχεία σχετικά με την αγωγή του νομάρχη Πειραιά κατά των bloggers.

Τα καλύτερα όμως τα κρατάμε για το δικαστήριο και προσδοκούμε και ελπίζουμε, με τη βοήθεια και την παρουσία όλων σας, σε απόφαση που θα βάλει μια και καλή ταφόπλακα σε όσες προσπάθειες "δημοκρατών" επιχειρούν να φιμώσουν τα blogs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: