Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Από που πάνε για τη Βουλή σύντροφε;

Από το Focus, Ιούλιος 2003:

(Το περιοδικό έγραφε σε χώρο σχετικό με το σεξ. Η ημερομηνία δημοσίευσης μάλλον δεν ήταν τυχαία).

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences, έρευνα Αμερικανών επιστημόνων αποδεικνύει ότι τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες επιλέγουν συντρόφους που έχουν κοινά στοιχεία όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και στο χαρακτήρα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 978 φοιτητές και φοιτήτριες από τις ΗΠΑ, οι οποίοι αξιολόγησαν τη σημαντικότητα διαφόρων παραγόντων που διέπουν μια μακροχρόνια σχέση.

Οι παράγοντες αυτοί χωρίστηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

α) Κοινωνική και οικονομική κατάσταση,

β) Οικογενειακή δέσμευση,

γ) Εξωτερική εμφάνιση και

δ) Σεξουαλική αξιοπιστία.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους με βάση τους ίδιους προαναφερθέντες παράγοντες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα χαρακτήριζαν σημαντικό ένα προσωπικό τους χαρακτηριστικό, έκαναν το ίδιο και για το αντίστοιχο γνώρισμα του εν δυνάμει συντρόφου τους.

Όπως δήλωσε ένα από τα βασικά μέλη της ερευνητικής ομάδας:

«Η αντίληψη ότι τα ετερώνυμα έλκονται απαντάται μάλλον μόνο στη Φυσική και όχι στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η προσωπικότητα ενός ατόμου είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, που βασίζει την απόφαση για την επιλογή ενός συντρόφου σε πολλά και ποικίλα κριτήρια».

[ Ακατανόμαστα κριτήρια ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: