Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Ενδιαφέρει όσους Blog - άρουν (υπεύθυνα)Ένα σχόλιο από τον blogger Θανάση Αλαμπάση που φέρνουμε στην επιφάνεια γρήγορα - γρήγορα:

"Το ατιμώρητο «του δημοσιογραφείν» με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) ακόμα και όταν η κριτική είναι συκοφαντική για τον κρινόμενο (ατιμώρητο υπό ελάχιστες προϋποθέσεις)..."

Η ανωνυμία των bloggers και το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης.


Οδηγός επιβίωσης των bloggers

Το post του blogger Θανάση Αλαμπάση περιλαμβάνει πέντε ενότητες:

1. Γιατί οι bloggers «κρύβονται» πίσω από την ανωνυμία τους; Τι φοβούνται και δε βγαίνουν με το όνομά τους;

2. Ποιες οι πιθανές συνέπειες αν ο blogger βγει και bologga-ρει με το όνομά του, ή αν το όνομά του αποκαλυφθεί από τις Αρχές.

3. Πότε και πως αποκαλύπτονται τα στοιχεία του blogger. Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του blogger.

4. Σύνοψη της πρόσφατης νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) που κατατείνει στο ατιμώρητο «του δημοσιογραφείν» ακόμα και όταν η κριτική είναι συκοφαντική για τον κρινόμενο.

5. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δικαίωσης του blogger αν αυτός καταδικασθεί από ελληνικό δικαστήριο.
Το κοιτάμε. Ευχαριστούμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: