Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Νομαρχία Πειραιά: Εις το όνομα των προμηθειώνΜε αφορμή την ανάρτησή μας,

Διαμαρτύρονται για τις προθεσμίες στις προμήθειες

Επανερχόμαστε στο νοσηρό θέμα των δημόσιων προμηθειών στη Νομαρχία Πειραιά.

Ένα ζήτημα για το οποίο ο νομάρχης Γιάννης Μίχας δυσανασχέτησε. Τον προσβάλλει λέει να αναφέρεται ότι στη νομαρχία Πειραιά γίνονται "παράνομες προμήθειες" και "χαριστικές πληρωμές".

Ο αντινομάρχης Λάζαρος Αλεξανδρίδης μάλιστα, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δήλωσε, ενώπιον δικαστηρίου, ότι όλα γίνονται νόμιμα από τις αρμόδιες επιτροπές, κλπ.

Ας απαντήσει λοιπόν ο αντινομάρχης Λάζαρος Αλεξανδρίδης, αλλά και ο νομάρχης Γιάννης Μίχας, αν ο διαγωνισμός για τη σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά είναι καθ΄όλα νόμιμος.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Γιάννης Μίχας μας προσβάλλει αυτός και όχι εμείς, διότι μας θεωρεί ....

Διαβάστε λοιπόν πιο κάτω την αντίστοιχη διακήρυξη που εξέδωσε η Νομαρχία Αθηνών με αριθμό 30 του 2009 και αφορούσε τη σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Ιλίου και Αλίμου:

955_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σίτισης μαθητών 2009


Καταρχήν παρατηρούμε ότι στη νομαρχία Αθηνών ο διαγωνισμός οργανώθηκε νωρίτερα, τρείς μήνες περίπου πριν, από τη νομαρχία Πειραιά.


Άρα υπήρχε χρόνος και στον Πειραιά η σχετική διακήρυξη να εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν που εκδόθηκε αλλά και να δοθεί η απαραίτητη προθεσμία στους ενδιαφερόμενους ώστε να προετοιμαστούν.

Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι η αναφερόμενη σχετική νομοθεσία διαφέρει στον Πειραιά από εκείνη που αναφέρεται στην Αθήνα, για τον ίδιο στην ουσία διαγωνισμό.

Λες και βρίσκεται σε άλλη χώρα η Αθήνα και σε άλλη ο Πειραιάς.

Ειδικότερα δε, στην προκήρυξη του Γιάννη Μίχα, παρατηρούμε, στο εδάφιο 1.8, σελίδα 2, να αναφέρεται το εξής:

"Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις
...

1.8 Του υπ' αρίθμ. Πρωτ. 301/7-8-2001 έγγραφο [sic] του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης περί προϋποθέσεων παράτασης ισχύος συμβάσεων.
...".

Έγινε δηλαδή κάποιο έγγραφο ενός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης "πράξη νομοθετικού περιεχομένου" και αναφέρεται στο σκεπτικό της διακήρυξης της νομαρχίας Πειραιά!

Μήπως τελικά εκεί βρίσκεται και όλη η ουσία αυτής της προκήρυξης του νομάρχη Γιάννη Μίχα;

Να σημειώσουμε τα εξής:

Όταν το 2007, μετά από κρίση των στελεχών της νομαρχίας Πειραιά, τοποθετήθηκαν κάποιοι νέοι διευθυντές, τοποθετήθηκε και νέα διευθύντρια στη Δ/νση Προμηθειών.

Μετά από λίγο όμως, με απόφαση του Γιάννη Μίχα, αντικαταστάθηκε από το διευθυντή της Δ/νσης Εργασίας και έλαβε τη θέση του.

Ο σημερινός διευθυντής της Δ/νσης Προμηθειών ήταν στη Δ/νση Εργασίας όταν η νομαρχία είχε την αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών στους αλλοδαπούς.

Πολλά έχουν ακουστεί αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά για το πως γίνονταν αυτές οι διαδικασίες στις αρμόδιες νομαρχίες.

Η πρώην για πολύ λίγο διευθύντρια της Δ/νσης Προμηθειών αντικαταστάθηκε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δε συναινούσε με την υπογραφή της σε ζητήματα που θεωρούσε εκτός νομιμότητας.

Ας τη ρωτήσουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να μην υπάρχει καμία υπόνοια.


Ας απαντήσει όμως και ο Γιάννης Μίχας. Κυρίως αυτός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: