Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Τα παιδιά της Ακμής και της Παρακμής
ΑΠΟΨΗ:

Είναι κοινή πλέον θέση όλων των Ελλήνων ότι ένας παράγοντας που οδήγησε στη σημερινή κατάντια του πολιτικού συστήματος της χώρας, με εμφανή αποτελέσματα στα δημόσια οικονομικά, αλλά και κοινωνικές εντάσεις και εθνικές ήττες που πολύ πιθανόν, αν όχι σίγουρα, θα ζήσουμε σύντομα στο άμεσο μέλλον, είναι ασφαλώς ο κομματισμός.

Δεν πρόκειται για καινούργιο φαινόμενο.

Στην πραγματικότητα, είναι ένας μηχανισμός κοινωνικής οργάνωσης αλλά και ένα εργαλείο διατήρησης μιας πολιτικής σταθερότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως κατά της Δημοκρατίας.

Το μόρφωμα που δημιουργείται με τις διαδραστικές διαπλοκές του κομματισμού το έχουμε ονομάσει Πολιτική Δικτατορία.

Είναι το πολίτευμα της χώρας μας.ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
:

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα για το πως ένας κοινωνικός θεσμός, ενώ στη θεωρία επιχειρεί να συμβάλλει στη Δημοκρατία, στην πράξη αποκτά και άλλους ρόλους αποδυνάμωσής της, παρουσιάζουμε την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)


Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕλλάδοςΟ θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ΄50 σε κάποια κράτη και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Στη συνέχεια μετεμφυτεύθηκε η ιδέα και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε τρίτες μεσογειακές χώρες, για τις οποίες απετέλεσε τελικά μηχανισμό για την εξασφάλιση άμεσης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε με το Ν. 2232/1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι καταναλωτές.

Aπό το Μάιο του 2001, η Ο.Κ.Ε. αναγνωρίζεται συνταγματικά, γενικά, ως θεσμός του Ελληνικού Κράτους. Η συγκεκριμένη μορφοποίησή της όμως ανατίθεται σε ειδικό νόμο:

Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος:

“Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν."

Αρχικός σκοπός της Ο.Κ.Ε. ήταν η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και μέσω αυτού η διαμόρφωση (αν ήταν δυνατόν) κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματα αυτής.

Κύριο στοιχείο της Ο.Κ.Ε., θεωρητικά, θα ήταν η ισότιμη μεταχείριση των τριών ομάδων και η πλήρης ανεξαρτησία τους από την κρατική εξουσία.

Η Ο.Κ.Ε. δεν είχε στόχο την άμβλυνση των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων, αλλά μέσω της παράθεσης των διαφορετικών επιχειρημάτων και προτάσεων για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος των κοινωνικών εταίρων που περιλαμβάνει, θα επεδίωκε την ανάδειξη μιας κοινής συνισταμένης, εφόσον υπάρχει.

Ήταν δηλαδή ένα θεσμοθετημένο Think Tank.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι πολύ γρήγορα η ΟΚΕ αναδείχθηκε σε μηχανισμό χειραγώγησης, διαπλοκής συμφερόντων και προώθησης κομματικών και άλλων στελεχών σε αποφασιστικές θέσεις στήριξης ή διάβρωσης (ανάλογα με το πως το βλέπει κάποιος) του πολιτικού συστήματος της χώρας.

(Μήπως αυτό δε συμβαίνει λίγο ως πολύ και με τα άλλα εγχώρια και ξένα τυπικά και άτυπα think tanks;)

Μέλη της ΟΚΕ δεν ήταν πάντα οι ικανοί και άξιοι, αυτοί που και ήθελαν και μπορούσαν να προσφέρουν κοινωνικό έργο, αλλά πολιτικά υβρίδια του κομματικού θερμοκηπίου, λακέδες (λακές=υπηρέτης) συμφερόντων, αργόμισθοι και κρατικοδίαιτοι.

Για του λόγου το αληθές παρουσιάζουμε τη σύνθεση της Ο.Κ.Ε., με τα ονόματα των μελών που την απαρτίζουν από το 1994 που συγκροτήθηκε μέχρι σήμερα.

Αναμφίβολα όλοι γνωρίζουμε τους εκλεκτούς της Ο.Κ.Ε. και μπορούμε να κρίνουμε και να διακρίνουμε τη διαπλοκή, όπου βέβαια υπάρχει.

Κάποιοι πραγματικά άξιοι και εκλεκτοί συμπολίτες μας που αποτελούν και απετέλεσαν μέλη της Ο.Κ.Ε. επιβεβαιώνουν τον κανόνα με την προσωπική, κοινωνική και πολιτική πορεία τους
.

Η Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα σαράντα οκτώ (48) Μέλη, που απαρτίζουν τρεις Ομάδες με ίσο αριθμό μελών (δεκαέξι, 16).

Από αυτές, η πρώτη ομάδα εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζόμενους και η τρίτη τις λοιπές κατηγορίες.

Δώδεκα (12) Μέλη της πρώτης Ομάδας ορίζονται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Τα άλλα τέσσερα (4) Μέλη ορίζονται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) αντίστοιχα.

Στη δεύτερη Ομάδα έντεκα (11) Μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και πέντε (5) από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), επιλεγόμενα κατά το δυνατόν από διαφορετικούς κλάδους.

Στην τρίτη Ομάδα τα Μέλη ορίζονται: α) πέντε (5) από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και δύο (2) από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.), β) ένα (1) Mέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, γ) έναν (1) εκπρόσωπο των καταναλωτών και δ) τρία (3) Mέλη από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).

(Προσοχή στα ονόματα, τις θέσεις που κατέχουν, τα δημόσια αξιώματα που κατέλαβαν στη συνέχεια, πολλές φορές παράλληλα και παράνομα με άλλες δραστηριότητες.)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:5η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. (έως σήμερα)


(Ιανουάριος 2007 - Ιανουάριος 2010)

Πρόεδρος:

Πολυζωγόπουλος Χρήστος

Α' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Στεφάνου Ιωάννης - Διευθύνων Σύμβουλος Ν & Β.Ε.Σ. ΑΕ, Εκπρόσωπος ΣΕΒ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Ζούλοβιτς Μαργαρίτα - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Σκορίνης Νικόλαος - Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Τσατήρης Γεώργιος - Εκπρόσωπος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)

Μέλη:

Δεληγιάννης Φωκίων - Συντονιστής Βιομηχανικών Υποδομών και Ανάπτυξης ΣΕΒ,
Κυριαζής Χάρης - Αντιπρόεδρος ΣΕΒ,
Μπαρδάνη Ρένα - Συντονίστρια Δικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΕΒ,
Αντζινάς Νικόλαος - Eκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ασημακόπουλος Δημήτριος - Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Λέντζος Δημήτριος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Αρμενάκης Δημήτριος - Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Κεφάλας Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος - Μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε.,
Αμβράζης Γεώργιος - Εμπορικός Διευθυντής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.),
Χασιώτης Νικόλαος - Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.), Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.),
Αλέπης Μιχάλης - Αντιπρόεδρος Σ.Α.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Βέργαδος Δημήτρης - Συντονιστής Δικτύου Μέσων Ενημέρωσης ΣΕΒ,
Κοντογιάννη Λήδα - Συντονίστρια Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων ΣΕΒ,
Μητσόπουλος Μιχάλης - Συντονιστής Μονάδας Έρευνας και Ανάλυσης ΣΕΒ,
Πατσιαβός Ιωάννης - Συντονιστής Δικτύου Διεθνούς Συνεργασίας ΣΕΒ,
Καμπάνης Βασίλειος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ντουντούμης Γεώργιος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Τσέντος Γεώργιος - Β’ Αντιπρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Χριστοφορίδης Δημήτριος - Σύμβουλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ - Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης Ε.Σ.Ε.Ε.,
Μαντζουράτος Δημήτριος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Χατζηπούλιος Μιλτιάδης - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Ντινάκης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Ραδαίος Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Ε.Τ.,
Πουλιού Νικόλαος - Β’ Αντιπρόεδρος Π.Ο.Ξ.,
Πιατίδης Αθανάσιος - Γενικός Γραμματέας Σ.Α.Τ.Ε.

Β' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Παπαντωνίου Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Λαναρά Ζωή - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Ηλιόπουλος Ηλίας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μέλη:

Βουλγαράκης Δημήτρης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κουτσιμπογιώργιος Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Παναγόπουλος Ιωάννης - Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πεπόνης Εμμανουήλ - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πολίτης Δημήτρης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πουπάκης Κωνσταντίνος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Ταυρής Φίλιππος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Τούσης Αθανάσιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αποστολόπουλος Αναστάσιος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Βρεττάκος Ηλίας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Ξενάκης Βασίλειος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Βασιλειάδης Χρήστος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Δούκας Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αρβανιτοζήσης Δημήτριος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Καψάλης Απόστολος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πούπκος Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μπρατσιάκος Χρήστος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κωνσταντινίδης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Λιονάκης Μανούσος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κολεβέντης Φώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Λάτσος Λεωνίδας - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Γιουρτζίδης Λάζαρος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Mαργαρίτης Τριαντάφυλλος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Σπανού Δέσποινα - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Κασσές Ερμής - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Παππάς Δημήτριος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Δαμιανίδης Δημήτριος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γ' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Λιόλιος Νικόλαος - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Γωνιωτάκης Γεώργιος - Πρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Σωτηρακόπουλος Βασίλειος - Εκπρόσωπος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.),
Σωτηρίου Ιωάννης - Σύμβουλος Κοινότητας Αντίκυρας Βοιωτίας, Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Μέλη:

Αλεξανδράκης Νικόλαος - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Γαϊτανίδης Δημήτριος - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καραμίχας Τζανέτος - Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Λίτσος Φώτης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Κουκουλάκης Ζαχαρίας - Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Δροσοπούλου Σοφία - Σύμβουλος Δ.Σ.Α.,
Ηλιάδης Πέτρος - Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),
Καλλίρης Πελοπίδας - Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.),
Τσεμπερλίδης Νικόλαος - Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Γαζή Γιώτα - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Γιαννακόπουλος Βασίλειος - Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Μπέσης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Γιαννακάκης Χρήστος - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Τσιφόρος Ιωάννης - Γενικός Διευθυντής ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καφύρας Χαράλαμπος - Νομάρχης Ηλείας, Αντιπρόσωπος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Μπαμπατσούλης Σταύρος - Ταμίας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Βουμβουλάκης Μιχάλης - Α’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Δημουλάς Δημήτριος - Ταμίας Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Γκίνης Σοφοκλής - Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Τζουμάνης Ανδρέας - Σύμβουλος Δ.Σ.Α.,
Πίνης Σταμάτιος - Γενικός Γραμματέας Π.Ι.Σ.,
Κατίκας Παναγιώτης - Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Ε.,
Τοκάκης Βασίλειος - Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε.,
Κεκελέκη Ευαγγελία - Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Κοιμήσης Απόστολος - Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Δεκαβάλλας Ιωάννης - Δήμαρχος Ερμούπολης, Μέλος Γ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Μπίρμπας Δημήτριος - Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Αγγελόπουλος Αντώνης - Εκπρόσωπος ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.

Γενικός Γραμματέας:

Παπανίκος Γρηγόριος


4η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ο.Κ.Ε.


(Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2007)

Πρόεδρος:

Αναλυτής Νικόλαος

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Κεφάλας Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Στεφάνου Ιωάννης - Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ν & Β.Ε.Ε., Μέλος Σ.Ε.Β.,
Σκορίνης Νικόλαος - Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Τσατήρης Γεώργιος - Εκπρόσωπος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)

Μέλη:

Κουμάντου Ρένα - Διευθύντρια της Ε.Κ.Ε.Ε., Μέλος Σ.Ε.Β.,
Κουτσιβίτου Αναστασία - Μέλος του Δικτύου Κοινωνικών Εταίρων του Σ.Ε.Β.,
Μητρογιαννοπούλου Δήμητρα - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Ασημακόπουλος Δημήτριος - Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Αντζινάς Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ζαχαρέλης Σταύρος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Γκοτσόπουλος Χρήστος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Ζούλοβιτς Μαργαρίτα - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Mάης Αναστάσιος - Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.),
Χασιώτης Νικόλαος - Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.), Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.),
Αλέπης Μιχάλης - Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Σβορώνος Διονύσιος - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Κωτσίδα Τζένη - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Τορτοπίδης Αντώνης - Συντονιστής Σ.Ε.Β.,
Κακαλιούρα Βιργινία - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Ντουντούμης Γεώργιος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Καμπάνης Βασίλειος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Τσέντος Γεώργιος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Καλοχριστιανάκης Γεώργιος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ασιανός Σοφοκλής - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Μοδούρας Παναγιώτης - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Παπασπύρου Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Παντελάκης Αναστάσιος- Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Ραδαίος Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Ε.Τ.,
Πουλιού Νικόλαος - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Π.Ο.Ξ.,
Πιατίδης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.

Β' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Πολίτης Δημήτρης - Γ.Σ.Ε.Ε.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Λαιμός Στέφανος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Παπαντωνίου Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Ηλιόπουλος Ηλίας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μέλη:

Πολυζωγόπουλος Χρήστος - τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αυγητίδης Ελευθέριος - Γ.Σ.Ε.Ε.
Τούσης Αθανάσιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κωνσταντινίδης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κουτσιμπογιώργιος Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πλευράκης Μιχάλης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Βουλγαράκης Δημήτρης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πεπόνης Εμμανουήλ - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Mπούρχας Κωνσταντίνος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αποστολόπουλος Αναστάσιος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Ξενάκης Βασίλειος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Βρεττάκος Ηλίας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Μπάρλος Αλέξανδρος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Φωτόπουλος Νίκος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Λαναρά Ζωή - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Βασιλόπουλος Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Σταυρόπουλος Βασίλειος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Καλύβης Αλέκος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πατάς Ευάγγελος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Βασιλειάδης Χρήστος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μαλουσούδης Παναγιώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κoζάκος Παναγιώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Δαμιανίδης Δημήτριος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Παππάς Δημήτριος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Σπανού Δέσποινα - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Κασσές Ερμής - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Mαργαρίτης Τριαντάφυλλος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γ' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Λιόλιος Νικόλαος - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Γωνιωτάκης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Σπίρτζης Χρήστος - Μέλος Δ.Ε. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),
Σωτηρίου Ιωάννης - Σύμβουλος Κοινότητας Αντίκυρας Βοιωτίας, Μέλος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Μέλη:

Καραμίχας Τζανέτος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Λίτσος Φώτης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Βουμβουλάκης Μιχάλης – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καραγκιοζόπουλος Αχιλλέας - Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Κουκουλάκης Ζαχαρίας - Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Σχινάς Θεόδωρος - Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.),
Σωτηρακόπουλος Βασίλειος - Μέλος Δ.Σ. Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.),
Γιαννόπουλος Παρασκευάς - Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.),
Μπέσης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.),
Τσεμπερλίδης Νικόλαος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Βαλσαμάκη Ειρήνη - Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Χρήστου Στέφανος - Δήμαρχος Κορυδαλλού, Μέλος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καφύρας Χαράλαμπος - Αναπληρωτής Νομάρχης Ηλείας, Αντιπρόσωπος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Σωτηρόπουλος Ανδριανός - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδος, Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Μπαμπατσούλης Σταύρος - Ταμίας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Βεργόπουλος Δημήτριος - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Τσιφόρος Ιωάννης - Γενικός Διευθυντής ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Δημουλάς Δημήτριος - Ταμίας Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Γκίνης Σοφοκλής - Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Μπούρας Γεώργιος - Σύμβουλος Δ.Σ.Α.,
Πίνης Σταμάτιος - Γενικός Γραμματέας Π.Ι.Σ.,
Κατίκας Παναγιώτης - Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Ε.,
Οικονομίδης Δημήτριος - Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε.,
Αγγελόπουλος Αντώνης - Εκπρόσωπος ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.,
Καλλοντζής Ιωάννης - Γενικός Γραμματέας Ένωσης Καταναλωτών Λέσβου, Εκπρόσωπος ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Δεκαβάλλας Ιωάννης - Δήμαρχος Ερμούπολης, Μέλος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Κοιμήσης Απόστολος - Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Μέλος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Σπυρίδων Σπυρίδωνας - Δήμαρχος Πόρου, Μέλος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Γενικός Γραμματέας:

Παπανίκος Γρηγόριος.


3η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ο.Κ.Ε.

(Ιανουάριος 2001 - Ιανουάριος 2004)

Πρόεδρος:

Kιντής Ανδρέας, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
τ. Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Α' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Κυριαζής Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος Σ.Ε.Β.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αναλυτής Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Β.,
Κεφάλας Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Σκορίνης Νικόλαος - Mέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Μέλη:

Τάνες Μηνάς - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Στεφάνου Ιωάννης - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Μότσος Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Μαστρογιάννης Αναστάσιος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Αβραμίδης Νικόλαος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ζούλοβιτς Μαργαρίτα - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Παγώνης Βασίλειος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Τσατήρης Γεώργιος - Εκπρόσωπος Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.),
Καλλίγερος Γεράσιμος - Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.),
Ρίζος Θωμάς - Πρόεδρος Σ.Α.Τ.Ε.,
Χασιώτης Νικόλαος - Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Σβορώνος Διονύσιος - Μέλος Γ.Σ. Σ.Ε.Β.,
Τσουμάνη Σπέντζα Ευγενία - Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Γέμελος Αναστάσιος - Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Β.,
Κουμάντου Ρένα -Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.,
Παπαδημητρίου Ιωάννης - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Κουβεριανός Γεώργιος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Γαλάνης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Μπελαντάκης Ζαχαρίας - Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Παπασπύρου Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Μαυράκης Ευάγγελος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Ασιανός Σοφοκλής - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Χατζηπούλιος Μιλτιάδης - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Ραδαίος Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος Ε.Ε.Τ.,
Ρερρές Κυριάκος - Δ/ντής Π.Ο.Ξ.,
Σιούνας Παναγιώτης - Εκπρόσωπος Σ.Α.Τ.Ε.

Β' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Πολίτης Δημήτρης, Μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Ε.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Κόλλιας Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Λαιμός Στέφανος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Παπαντωνίου Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μέλη:

Παπασπύρος Σπύρος - Πρόεδρος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Ξενάκης Βασίλειος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Βρεττάκος Ηλίας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Πολυζωγόπουλος Χρήστος - Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.,
Παγκαρλιώτας Κωνσταντίνος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Σκαρμούτσος Διονύσιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μίχας Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κωνσταντινίδης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αυγητίδης Ελευθέριος- Γ.Σ.Ε.Ε.,
Βουλγαράκης Δημήτρης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Γκούβερη Ρέα - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αριστειδόπουλος Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αποστολόπουλος Αναστάσιος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Νικήτας Ιωάννης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Αντωνάκος Ιωάννης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Αθανασόπουλος Διονύσης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Σπανού Δέσποινα - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Παυλιδάκης Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κουσελάς Δημήτριος - Γ.Σ.Ε.Ε.
Μπάρλος Αλέξανδρος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μπιστόλα Σταυρούλα - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κολέτσης Στέλιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κοντοπάνος Εμμανουήλ - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κολεβέντης Φώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μανώλης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μελισσάρης Νικόλαος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αραζού Λεονάρδος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Καλύβης Αλέξανδρος - Γ.Σ.Ε.Ε.

Γ' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Λιόλιος Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Γιατράκος Νικόλαος - Αντιδήμαρχος Αθηναίων/Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Κουρνιάκος Στέλιος - Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Σπίρτζης Χρήστος - Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

Μέλη:

Καραμίχας Τζανέτος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Λίτσος Φώτης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Βουμβουλάκης Μιχάλης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καραγιάννης Δημήτριος - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Αλαμάνος Χαρίλαος - Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.),
Κορκόβελος Ιωάννης - Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.),
Τσανικλίδης Φώτης - Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.),
Βαγιωνάς Δημήτριος - Εκπρόσωπος Π.Ι.Σ.,
Τσεμπερλίδης Νικόλαος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Γωνιωτάκης Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.ΣΕ.,
Κοιμήσης Απόστολος - Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Κανταρτζής Αθανάσιος - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Γκλαβάκης Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Πίττας Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καζναφέρης Κωνσταντίνος - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Φυλακτές Νέστορας - Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καραγκιοζόπουλος Αχιλλέας - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Μοναστηριώτης Βασίλης -Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Ε.,
Σχινάς Θεόδωρος - Σύμβουλος Δ.Σ.Α.,
Φωτόπουλος Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,
Μπιζιούρας Απόστολος - Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.),
Μαγιάτης Σταμάτης - Εκπρόσωπος Π.Ι.Σ.,
Κεκελέκη Ευαγγελία - Γενική Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Γιαζιτζόγλου Αλέκος - Α' Αντιπρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Φραγκιαδάκης Στάθης - Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Δεκαβάλλας Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Σωτηρίου Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Σπυρίδων Σπυρίδωνας - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Γενικός Γραμματέας:

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος


2η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ο.Κ.Ε.


(Ιανουάριος 1998 - Ιανουάριος 2001)

Πρόεδρος:

Σκουρής Βασίλειος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κιντής Ανδρέας, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Α' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Κυριαζής Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος Σ.Ε.Β.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αναλυτής Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Β., Κεφάλας Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε., Χαμπηλομάτης Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Μέλη:

Αγγέλου Χαράλαμπος - Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.,
Δρακάτος Αλέξανδρος - Προέδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών,
Κανελλόπουλος Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Καραμαλάκος Δημήτριος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Καψάλης Δημήτριος - Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Μαραζιώτης Αγγελος - Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Τ.,
Μηναΐδης Βασίλειος - Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Ξ.,
Φλέγγας Σπυρίδων- Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Β.,
Σκορίνης Νικόλαος - Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Σουλτανάς Ευάγγελος - Μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Τακάς Βασίλειος - Πρόεδρος Σ.Β.Β.Ε.,
Χασιώτης Νικόλαος- Εκπρόσωπος Ε.Ε.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αρμενάκης Δημήτριος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Δρίκος Γεώργιος - Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Κακάβας Δημήτριος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.,
Κονιόρδος Νικόλαος - Μέλος Δ.Ε. Σ.Β.Β.Ε.,
Λέντζος Δημήτριος - Ταμίας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Μπακατσέλος Δημήτριος - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Μπαλωμένος Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Ε.,
Παπαδημητρίου Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ρερρές Κυριάκος - Γενικός Διευθυντής Π.Ο.Ξ.,
Σαράκος Θεμιστοκλής - Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.,
Σβορώνος Διονύσιος - Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Β.,
Σκαμνέλος Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Στασινόπουλος Ηλίας - Μέλος Γενικού Συμβουλίου Σ.Ε.Β.,
Τσουμάνη-Σπέντζα Ευγενία - Υπεύθυνη Εργασιακών Σχέσεων Σ.Ε.Β.

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Πολίτης Δημήτριος, Γ.Σ.Ε.Ε.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κόλλιας Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Λαιμός Στέφανος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Παπαντωνίου Κων/νος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μέλη:

Αβραμόπουλος Παναγιώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αραζού Λεονάρδος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αυγητίδης Ελευθέριος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Βούτος Παναγώτης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Βρεττάκος Ηλίας- Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Δεληγιάννης Αναστάσιος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Κωνσταντινίδης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μανώλης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μελισσάρης Νικόλαος- Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πολυζωγόπουλος Χρήστος - Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.,
Σκαρμούτσος Διονύσιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Τσουκαλάς Δημήτριος - Γ.Σ.Ε.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αγαδάκος Φώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αρώνης Αρης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Ιορδανόπουλος Ελευθέριος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Καλύβης Αλέξανδρος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κολέτσης Στυλιανός - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κοντάκης Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Κουσελάς Δημήτριος- Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μανιάτης Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μητρόπουλος Ανδρέας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Νικήτας Ιωάννης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Παυλιδάκης Γεώργιος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Περουτσέας Ευάγγελος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Πουπάκης Κωνσταντίνος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Στάμου Σπυρίδων - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Φιλιππόπουλος Ιωάννης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Λιόλιος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αλεξόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.,
Γιατράκος Νικόλαος - Αναπληρωτής Δήμαρχος Αθηναίων,
Κορκόβελος Ιωάννης - Εκπρόσωπος Δ.Σ.Α.

Μέλη:

Βάγιας Παναγιώτης - Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Βαγιωνάς Δημήτριος - Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου,
Βουμβουλάκης Μιχαήλ - Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Γωνιωτάκης Γεώργιος - Β’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Κανταρτζής Αθανάσιος- Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Καραγιάννης Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καραμίχας Τζανέτος - Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Κοιμήσης Απόστολος- Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Λίτσος Φώτης - Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Μαγουλάς Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Π.Κ.Α.,
Σπίρτζης Χρήστος - Τ.Ε.Ε., Φάκας Χρήστος - Πρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Βοϊκλής Γεώργιος - Εκπρόσωπος ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Γκίνης Σοφοκλής - Ταμίας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Δεκαβάλλας Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Δημουλάς Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Καββαδίας Χρήστος - Γενικός Διευθυντής ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καζναφέρης Κωνσταντίνος - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Καραγκιοζόπουλος Αχιλλέας - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
Κομνηνάκας Απόστολος - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Μαγιάτης Σταμάτης - Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
Φωτόπουλος Χαράλαμπος- Τ.Ε.Ε.,
Σχινάς Θεόδωρος - Εκπρόσωπος Δ.Σ.Α.,
Σωτηρίου Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Φυλακτές Νέστορας - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Γενικός Γραμματέας:

Γρηγόριος Παπανίκος


1η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ο.Κ.Ε.

(Δεκέμβριος 1994 - Ιανουάριος 1998)

Πρόεδρος:

Κουκιάδης Ιωάννης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Α’ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Κυριαζής Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος Σ.Ε.Β.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αναλυτής Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Β.,
Κεφάλας Χαράλαμπος - Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Σ.Ε.,
Χαμπηλομάτης Γεώργιος - Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Μέλη:

Οικονόμου Νικόλαος- Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.,
Δρακάτος Αλέξανδρος - Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών,
Κορφιάτης Διονύσιος - Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Καραμαλάκος Δημήτριος - Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Αντιπροσώπων,
Καψάλης Δημήτριος - Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Ε.,
Μαραζιώτης Άγγελος - Δ/ντής Γεν. Γραμματείας Ε.Ε.Τ.,
Μηναϊδης Βασίλειος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Ξ.,
Παπαθανασίου Ιωάννης - Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.,
Σκορίνης Νικόλαος – Ε. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Γιαννόπουλος Σωτήρης - Ταμίας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Ευθυμιάδης Νικόλαος - Πρόεδρος Σ.Β.Β.Ε.,
Χασιώτης Νικόλαος - Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Τάτσης Παντελής - Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Αγγέλου Χαράλαμπος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.,
Αλεξανδρής Ανδρέας, Πρόεδρος Εμπορικών Αντ/πων Πειραιά,
Λέντζος Δημήτριος - Γ’ Αν/τής Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Μπακατσέλος Δημήτριος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Σ. Θεσσαλονίκης,
Μπαλωμένος Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Σ.Ε.,
Μότσος Γεώργιος - Α’ Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Μιχαλόπουλος Αλέκος -Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Ξ.,
Σαράκος Θεμιστοκλής -Πρόεδρος Εμπόρων Σιδήρου Χάλυβος,
Ποζρικίδης Αριστείδης - Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
Παντελιάς Σπύρος - Ειδικός Συνεργάτης Ε.Ε.Τ.

Β’ ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Χατζησωκράτης Δημήτρης, Γ.Σ.Ε.Ε.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κόλλιας Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Τσουκαλάς Δημήτρης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Παπαντωνίου Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Μέλη:

Αβραμόπουλος Παναγιώτης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Αραζού Λεονάρδος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Βούτος Παναγιώτης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Μητρόπουλος Ανδρέας - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Δεληγιάννης Αναστάσιος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Κωνσταντινίδης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μανώλης Ιωάννης - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Καραμπίνης Χρήστος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Πρωτόπαπας Χρήστος - Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μαρκάτος Σταύρος - Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μελισσάρης Νικόλαος – Γ.Σ.Ε.Ε.,
Μπακιρτζής Κωνσταντίνος - Γ.Σ.Ε.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Νικήτας Ιωάννης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Ρουμελιώτης Νίκος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Περουτσέας Ευάγγελος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Φιλιππόπουλος Ιωάννης - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Γ' ΟΜΑΔΑ

Αντιπρόεδρος:

Λιόλιος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:

Σταυρακάκης Μηνάς - Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.,
Βάγιας Παναγιώτης - Εκπρόσωπος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κορκόβελος Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλη:

Καραμίχας Τζανέτος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Λίτσος Φώτης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Βουμβουλάκης Μιχάλης - Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Καραγιάννης Δημήτριος – Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Καραγκούνης Δημήτρης - Πρόεδρος Π.Ι.Σ.,
Κουρής Λεωνίδας - Δήμαρχος Αθηναίων/Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Αμοιρίδης Φίλιππος - Δήμαρχος Ξάνθης/Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Παπαστεργίου Κωνσταντίνος - Δήμαρχος Τρικκαίων / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Μαγουλάς Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Παπαβασιλείου Γεώργιος - Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,
Φάκας Χρήστος - Ταμίας Γ.Ε.Σ.Α.Σ.Ε.,
Zαρκινός Βασίλειος, Πρόεδρος ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κολύρης Παναγιώτης – Γενικός Διευθυντής ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Παττάκης Ιωάννης – Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Φυλακτές Νέστορας – Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Καζναφέρης Κωνσταντίνος – Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Μουλάς Σοφοκλής – Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.,
Αλευρίτου Γουλιέλμου Ελένη – Πρόεδρος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ,
Αγγέλου Δημήτριος – Δήμαρχος Βαγίων Βοιωτίας/Μέλος Οικον. Επιτροπής Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Καϊσερλής Κωνσταντίνος – Δήμαρχος Κω / Μέλος Οικον. Επιτροπής Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Κομνηνάκας Απόστολος – Πρόεδρος Κοιν. Αγ. Παρασκευής Λέσβου/Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
Καλοκαιρινός Εμμανουήλ – Γενικός Γραμματέας Π.Ι.Σ.,
Δουνούκος Δημήτριος - Τ.Ε.Ε.,
Μπιζιούρας Απόστολος – Εκπρόσωπος. Γεωτεχνικού Επιμ. Ελλάδος,
Μαραβέγιας Ναπολέων – Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.,
Γκικόπουλος Γιώργος, Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: