Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Πάνε να καταστρέψουν τα στοιχεία
Να ανακληθούν άμεσα οι αποφάσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Δένδια με τις οποίες οδηγούνται σε καταστροφή έγγραφα των αρχείων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αλλά και άλλων δικαστηρίων της χώρας.

Η απόφαση δεν μπορεί παρά να υποκρύπτει δόλο καθώς δεν έχουν εκπνεύσει όλες οι προθεσμίες άσκησης νομικών ένδικων μέσων και βοηθημάτων ενώ οι εισαγγελικές προθεσμίες κάποιων κακουργηματικών πράξεων απαιτούν παρέλευση 20ετίας.

Το ότι παρόμοια απόφαση έχει υπάρξει και στο παρελθόν δεν είναι ικανή δικαιολογία για να υπάρχει και στο μέλλον.

Επίσης είναι πλήρως αναχρονιστική καθώς σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ψηφιοποίησης των εγγράφων και για λόγους ιστορικής και εμπειρικής μελέτης από αναλυτές των κοινωνικών επιστημών.


Σχετικές ανακοινώσεις των δικαστηρίων:


ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 66169/2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, έχει εγκριθεί η καταστροφή των αχρήστων [!] δικογραφιών του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, των ετών 2001, 2002 και 2003.

Έπειτα από αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι 16-10-2009 να πάρουν από τις δικογραφίες των ανωτέρω ετών κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο.


ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται ότι με την 98233/9.7.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Α' Γενική Διεύθυνση), αποφασίστηκε η εκποίηση ή η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών (πλην των δικαστικών αποφάσεων και των οικείων πρακτικών) του Σχηματισμού Διαφορών Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ετών 2002 και 2003, καθώς και των δικογραφιών (διαφορών ουσίας) που επιστράφηκαν μέχρι 31.12.2003 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων από αυτό.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν από τις παραπάνω δικογραφίες, κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο, μέχρι 10.9.2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: