Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Νομαρχιακά κους-κους για την Κόσκο (COSCO) - Μέρος Β'
Στις 6.5.2009 είχαμε δημοσιεύσει ανάρτηση που αφορούσε την επιστολή που, σύμφωνα με δελτίο τύπου της νομαρχίας Πειραιά, απέστειλε ο νομάρχης Γιάννης Μίχας προς τον κ. Ταγιάνι, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(βλ. Νομαρχιακά κους-κους για την Κόσκο (COSCO))

Αφού με εκείνη την ανάρτηση έχουμε ήδη καταδείξει τη σκοπιμότητα της κίνησης του νομάρχη για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο, σήμερα θα σας αποκαλύψουμε με ποιό τρόπο συντάχθηκε εκείνη η επιστολή του Γιάννη Μίχα.

Η υπόθεση φέρνει γέλια μέχρι... δακρύων.

Ούτε στην Κάτω Λαγουμιδίτσα δεν θα περνούσαν αυτά σήμερα.

Θα περάσουν στον Πειραιά;

Ακούστε λοιπόν την ιστορία που θα μείνει και πάλι στην... Ιστορία:

Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαριλένα Κοππά (στη φωτογραφία πιο πάνω) με αφορμή την προσωρινή παραχώρηση δικαιωμάτων επί του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του Πειραιά έναντι αποζημίωσης, από τον Οργανισμό Λιμενός Πειραιά (ΟΛΠ) στην κινεζική εταιρεία Κόσκο (Cosco), είχε καταθέσει ερώτηση (με αριθμ. Πρωτ. E-1484/6.3.2009, όπως είχε κάνει και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης με αριθμ. Πρωτ. P5809/6.3.2009) με τελικό αποδέκτη τον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ταγιάνι.

Στην επιστολή ρωτούσαν οι ευρωβουλευτές κατά πόσο η Σύμβαση παραχώρησης είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η κα Κοππά έθετε συγκεκριμένα ερωτήματα αναφερόμενη σε άρθρα της σχετικής Σύμβασης:

«Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη πρόσφατη διαδικασία αποκρατικοποίησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (προβλήτα ΙΙ, Πειραιώς), ο ιδιώτης επενδυτής ΑΕΑΣ (COSCO) θα απολαμβάνει:

α) Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στη βάση της συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας (αρ. 7 της Σύμβασης) που ουσιαστικά οριοθετεί μία εκτός Ελλάδας φορολογική Ελεύθερη Ζώνη στην οποία η εταιρεία μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία - ακόμα και εργοστάσιο - που δυνητικά δίνει τη δυνατότητα παροχής ευρέος φάσματος αφορολόγητων προϊόντων και υπηρεσιών.

β) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για όλα τα δανεικά κεφάλαια που αντλήθηκαν για τη χρηματοδότηση του έργου (αρ. 6 της Σύμβασης) ενώ ακόμα και απλοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν αυτή την επιβάρυνση στην Ελλάδα για δάνεια που συνάπτουν από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

γ) Επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 1676/1986) άμεσα και - μετά το πέρας 60 ημερών - έντοκα, ενώ η συνήθης πρακτική για άλλες επιχειρήσεις (αρ. 4 της Σύμβασης) - συμπεριλαμβανημένου και του ίδιου του ΟΛΠ - είναι η άτοκη επιστροφή με καθυστέρηση 2-3 χρόνων.

δ) Τυχόν συσσωρεμένες ζημιές της ΑΕΑΣ δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό (Αρ. 5 της σύμβασης), ενώ για άλλες επιχειρήσεις - συμπεριλαμβανημένου και του ίδιου του ΟΛΠ - το δικαίωμα αυτό έχει συγκεκριμένο ορίζοντα 5ετίας.

στ) Τέλος, σε αντίθεση με κάθε άλλο ιδιώτη και τον ίδιο τον ΟΛΠ, η ΑΕΑΣ εξαιρείται από οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για χρέη προς το δημόσιο (αρ. 11). Ας σημειωθεί επίσης ότι τέτοια χρέη θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολο να διαπιστωθούν αφού η ΑΕΑΣ μπορεί να κρατά λογιστικά βιβλία και ισολογισμούς στο νόμισμα της χώρας από την οποία έχουν εισαχθεί τα επενδυτικά της κεφάλαια (Κίνα), που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να έχει ορκωτούς λογιστές με τα προσόντα να διεξάγουν τέτοιες έρευνες

Με δεδομένο ότι ο ΟΛΠ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επομένως κρίνεται η εμπιστοσύνη χιλιάδων επενδυτών στην φερεγγυότητα του ελληνικού δημοσίου, ερωτάται η Επιτροπή:

α) Γεννάται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ο Σ. ΕΜΠΟ της COSCO (προβλήτα ΙΙ) θα απολαμβάνει φοροελαφρύνσεις που δεν θα χαίρει ο Σ. ΕΜΠΟ του ΟΛΠ (προβλήτα Ι) στον ίδιο λιμένα;

β) Είναι θεμιτό μία εταιρεία , η οποία έχει βασικό μέτοχο το Κινεζικό Δημόσιο και δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή αγορά λιμενικών υπηρεσιών, να απολαμβάνει επενδυτικών προνομίων που υποσκελίζουν την ανταγωνιστικότητα οποιασδήποτε εταιρείας ελληνικών ή άλλων Ευρωπαϊκών συμφερόντων;».

Στην επιστολή της κας Κοππά απάντησε το Γραφείο του κ. Ταγιάνι και ενημέρωσε τους βουλευτές ότι έχουν ζητηθεί πρόσθετα στοιχεία από την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο του σχετικού ελέγχου που πραγματοποιείται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα η απάντηση (14.4.2009) του κ. Αντόνιο Ταγιάνι εκ μέρους της Επιτροπής είχε ως εξής:

"Δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων ότι τα μέτρα στα οποία αναφέρονται τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου στις ερωτήσεις τους ενδέχεται να συνιστούν κρατικές ενισχύσεις.

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί, αφενός, ότι η συνθήκη απαγορεύει, κατ’ αρχήν, ως ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις που είναι πιθανό να νοθεύσουν τον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό και, αφετέρου, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο ενίσχυσης και να μη το θέτουν σε εφαρμογή χωρίς την προηγούμενη έγκρισή της.

Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, στις 25 Φεβρουαρίου 2008 και στις 28 Μαρτίου 2008, μέτρα δημόσιας χρηματοδότησης ορισμένων υποδομών και εξοπλισμών προς όφελος του «Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ».

Τα μέτρα που κοινοποίησε η Ελλάδα δεν αφορούσαν ωστόσο ενδεχόμενες φορολογικές διατάξεις υπέρ της εταιρείας «Cosco Pacific Limited» στην οποία παραχωρήθηκε μέρος του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ).

Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω κοινοποιήσεων, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε να της διαβιβαστεί η σύμβαση παραχώρησης που συνήφθη μεταξύ του «Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» και του «Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ», αφενός, και της εταιρείας «Cosco Pacific Limited», αφετέρου, προκειμένου να ελέγξει τους όρους κατακύρωσης της παραχώρησης.

Η εν λόγω σύμβαση παραχώρησης έχει μόλις διαβιβαστεί στην Επιτροπή και πρέπει τώρα να εξεταστεί από τις υπηρεσίες της.

Η ύπαρξη μέτρων προς όφελος της Cosco θα ελεγχθεί στο πλαίσιο αυτό και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα σχετικά μέτρα θα αναλυθούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων."


Μόλις έλαβε την απάντηση η κα Κοππά εξέδωσε ανακοίνωση παραπέποντας στο περιεχόμενο της ερώτησης και απάντησης. Οι δημοσιογράφοι στη συνέχεια ξεκίνησαν δουλειά...

(βλ. σχετικό δημοσίευμα στις εφημερίδες:

* Πρώτο Θέμα 22.4.2009 - Βόμβα Κομισιόν για τον ΟΛΠ

* Ναυτεμπορική 23.4.2009 - Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Θα ελεγχθεί η σύμβαση παραχώρησης ΟΛΠ- Cosco).


Τι φαίνεται να κάνει τότε ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας;


(Ας σημειωθεί ότι η κα Κοππά ήταν στον Πειραιά πρόσφατα και μίλησε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης για τη σημασία των ευρωεκλογών).

Συντάσσει επιστολή με παραλήπτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κ. Ταγιάνι αντιγράφοντας επακριβώς το κείμενο της ερώτησης της Μαριλένας Κοππά στο οποίο όμως είχε ήδη απαντήσει ο επίτροπος.

(βλ. Δελτίο Τύπου νομαρχίας Πειραιά με ημερομηνία 5.5.2009:

Έντονη ανησυχία της Νομαρχίας Πειραιά για τα προνόμια της σύμβασης παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ στην COSCO - Παρέμβαση Γιάννη Μίχα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μετά από αυτό σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πιστεύουν ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε πέσει στα "σκληρά".

Για να φανεί ότι έκανε δουλειά ο νομάρχης παραθέτει και το ΦΕΚ με το οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Τα άρθρα του τελικού κειμένου όμως δεν συμπίπτουν με τις παραπομπές της αρχικής ερώτησης της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ.

(Στην ανάρτησή μας που μνημονεύουμε πιο πάνω έχουμε φωτογραφίες με τα αντίστοιχα άρθρα του ήδη νόμου).

Εντάξει! Όλα καλά! Υπάρχει κατανόηση!

Κάτι πρέπει να δείξει ότι κάνει ο Γιάννης Μίχας σε αυτούς που τον στηρίζουν και τον υποστηρίζουν, Κρητικοί και άλλοι, αν και στο σχολείο αυτούς που αντιγράφουν τους βάζουν τιμωρία και κάποιες φορές τους αφήνουν και στην ίδια τάξη.

Εμείς οι πολίτες του Πειραιά όμως,

Τι σας φταίμε κ. Μίχα που μας εξευτελίζετε στην Ευρώπη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: