Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Εξώδικα για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρο
"Στις 8 Μαΐου 2009 επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Μανιάτη, το Νομάρχη Πειραιά, κ. Μίχα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και Νομαρχίας Πειραιά, εξώδικο αναφορικά με την πρόδηλη και παρατεταμένη παράνομη λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή του Πόρου.

Το εξώδικο υπογράφεται από 135 πολίτες, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων και τον Σύλλογο Πολιτών και Καταναλωτών Πόρου, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση της νομιμότητας, της υγείας, της περιουσίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Πόρου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι μονάδες στις περιοχές Καψάλι (Βίδι), και Βόρεια Βαριαρνιά (Κοκκινόβραχος) είναι εγκατεστημένες επί οχτώ και ένα έτος, αντίστοιχα, χωρίς καμία απολύτως σχετική άδεια και ότι η μονάδα στην θέση Καλάμι (για την οποία η Πρωτοβουλία Πολιτών έχει καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ) υπερβαίνει βεβαιωμένα κατά 283% την οριζόμενη έκτασή της, ενώ καταλαμβάνει παρανόμως και τον αιγιαλό και παραλία του παρακείμενου όρμου εγκαταστάσεως της.

Οι παραβάσεις αυτές μάλιστα λαμβάνουν χώρα με την ανοχή όλων των (καθ’ ύλην αρμόδιων) αποδεκτών του εξωδίκου, καθώς έχουν προηγηθεί επανειλημμένες καταγγελίες, εξώδικα, και Μηνυτήρια Αναφορά κατά παντός υπευθύνου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουδεμία αντίδρασή τους.

Με το νέο εξώδικό μας εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την απαίτηση για την άμεση παύση λειτουργίας των επίμαχων μονάδων, την αποβολή των εγκαταστάσεών τους και την επαναφορά των χώρων που καταλαμβάνουν στην προτέρα κατάσταση.

Επίσης, ειδικά ως προς την μονάδα στο Καλάμι, απαιτούμε να μην εκδοθεί καμία νέα Άδεια για την λειτουργία της μετά τις 30-6-2009, οπότε και λήγει η υφιστάμενη άδειά της, και δηλώνουμε ότι θα προσβάλουμε κάθε νέα τέτοια παράνομη πράξη ενώπιον του ΣτΕ, προκειμένου να ακυρωθεί. "

Από την πρωτοβουλία πολιτών "Πόρος - Θάλασσα" (βλ. http://www.porosthalassa.gr/index.php/archives/category/newspaper ).

Στην αεροφωτογραφία από το βορειοδυτικό άκρο του Πόρου (κάντε κλικ για μεγαλύτερη) είναι εμφανείς οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: