Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

No news again
Εμφανίστηκε και πάλι το ιστολόγιο http://nonews-news.blogspot.com που είχε φιμωθεί από το διαχειριστή του blogspot.

(βλ No news today)

Η πρόσβαση όμως των επισκεπτών γινόταν αρχικά κατόπιν αποδοχής της σχετικής προειδοποίησης στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (σε δουλειά να βρισκόμαστε).

Τελικά ο διαχειριστής κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα η όλη αντιμετώπιση και απέσυρε τη σελίδα προειδοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: