Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

Διαγωνισμός πρόκληση στη νομαρχία Δυτικής Αττικής

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ

Σε πρωτοφανή σκανδαλώδη διαγωνισμό για τα νομαρχιακά χρονικά προχωρά η νομαρχία Δυτικής Αττικής (Ν.Α.Δ.Α.) με την υπογραφή του νομάρχη Αριστείδη Αρκουδάρη.

Έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική διακήρυξη για τη ανεύρεση Ειδικού Συμβούλου Υποστήριξης της νομαρχίας σε θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών και αξιοποίησης συγκεκριμένων πόρων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη των αρμόδιων Δ/νσεων και της Διοίκησης της Ν.Α.Δ.Α. στις ακόλουθες ενότητες:

1- Στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Στην εκπαίδευση του προσωπικού και στη συνδρομή στην εφαρμογή του ΣΔΕΠ. (Πλαίσιο και διαδικασίες πιστοποίησης όλου ή μέρους των υπηρεσιών της Ν.Α.Δ.Α., σύμφωνα με εγκεκριμένα Συστήματα Προτύπων (πχ ISO 9001:2008). Μελέτες διοικητικής αναδιοργάνωσης και διοικητική υποστήριξη υπηρεσιών).

2- Στην υποστήριξη των υπηρεσιών στην οργάνωση, τον Συντονισμό, το Σχεδιασμό, τη διαχείριση των διαδικασιών και την επίβλεψη υλοποίησης διαγωνισμών, μελετών, έργων, τον έλεγχο συμβατότητας και νομιμότητας υφιστάμενων μελετών, σχεδίων, Τεχνικών Εκθέσεων, τευχών διαγωνισμού, διαχείριση εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, την αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη προώθηση αποφάσεων ή/και την εκτέλεση έργων κοινωνικών υποδομών.

3- Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Ν.Α.Δ.Α. με Δημόσιους Πόρους ή/και μεθόδους σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με στόχο την υλοποίηση βιώσιμων αναπτυξιακών έργων.

4- Στην αξιοποίηση των πόρων των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κλπ), με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων (αξιολόγηση προγραμμάτων, σύνταξη υποβολή ΤΔ, διαχείριση παρακολούθηση, οικονομοτεχνικές μελέτες κ.λπ.). Υποστήριξη της Ν.Α.Δ.Α. στην προώθηση καινοτομιών, (πχ ενεργειακή αναβάθμιση, ψηφιακή σύγκλιση κ.λπ.)

5- Στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη πολεοδομικών μελετών, προγραμμάτων αναπλάσεων, κυκλοφοριακών και χωροταξικών αναδιαρθρώσεων και εξορθολογισμού Χρήσεων γης.

6- Στην υποστήριξη της Ν.Α.Δ.Α. στην τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση Προγραμμάτων προβολής και Δημοσιότητας.ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Αυτό δηλαδή που ζητά η νομαρχία είναι να βρεθεί κάποιος που να αναλάβει την προώθηση έργων στη Δυτική Αττική.

Μα αυτή δεν έπρεπε να είναι η κατ' εξοχήν δουλειά του ίδιου του νομάρχη Αριστείδη Αρκουδάρη;

Και αν γίνει δεκτό ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις για κάτι τέτοιο, δεν είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η δουλειά των αρμοδίων υπηρεσιών στη νομαρχία Δυτικής Αττικής;

Τότε τι τον πληρώνουμε το νομάρχη και τους υπαλλήλους του και δεν βάζουμε στη θέση του το σύμβουλο να διοικεί τη νομαρχία;

Και αν υποθέσουμε ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο που καλείται να προσφέρει ο σύμβουλος, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στη νομαρχία, τότε πώς είναι δυνατόν να γίνει η αξιολόγησή του τόσο στο διαγωνιστικό στάδιο όσο και στην παραγωγική προσφορά των υπηρεσιών του;

Όπως και να το δει κανείς φτάνει σε αντίφαση που δεν δικαιολογεί την απόφαση του νομάρχη Αριστείδη Αρκουδάρη να προχωρήσει σε αυτό το διαγωνισμό, τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχουμε.

Εκτός δηλαδή και αν ο νομάρχης έχει κάτι άλλο στο μυαλό του από αυτό που λένε και μαρτυρούν τα χαρτιά.

Η απόφαση πρέπει να είναι πρωτόγνωρη στη σύλληψή της καθώς δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλο φορέα αυτοδιοίκησης που να έχει προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Είναι σαν να ζητά ο διευθυντής ενός υποκαταστήματος μιας μεγάλης τράπεζας στην Κρήτη ειδικό σύμβουλο τραπεζικών εργασιών. Αν το μάθαιναν στα κεντρικά θα τον είχαν στείλει στο σπίτι του αυθημερόν.

Τι πιο εύκολο από το να αποκτήσεις τη τεχνογνωσία που σου λείπει ρωτώντας και μαθαίνοντας οριζόντια και κάθετα στην ευρύτερη οργανωτική διάρθρωση που ανήκεις μιμούμενος τους άλλους που είναι ήδη γνώστες και έμπειροι;

Δηλαδή, γιατί δεν παραδειγματίζεται από τις άλλες νομαρχίες ή γιατί δεν ρωτά την Κεντρική Διοίκηση ο κος Αρκουδάρης για τα θέματα που τον απασχολούν;

Άρα, η Δυτική Αττική είναι είτε στον πάτο διοικητικά, είτε στον αφρό, θέσεις και οι δύο πολύ επικίνδυνες για όσους ξέρουν κάτι από τα δημόσια πράγματα.

Αν περάσει από όλα τα φίλτρα εποπτείας και ελέγχου βέβαια αυτή η προκλητική πρωτοβουλία, να είστε σίγουροι ότι θα βρεθούν πολύ μιμητές αιρετοί που επιθυμούν οι δήμοι και οι νομαρχίες να λειτουργούν λίγο ως πολύ σαν ΑΕ και εκείνοι να απολαμβάνουν τα οφέλη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή ακόμη καλύτερα του διευθύνοντος συμβούλου ιδιωτικής εταιρείας.

Στη δημιουργία αυτής της αντίληψης, λογικής ιδιώτη και όχι δημόσιου λειτουργού, βοήθησε και η ηγεσία της προηγούμενης διακυβέρνησης και ειδικά ο υπουργός επανίδρυσης του Κράτους, Προκόπης Παυλόπουλος.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ

Στη νομαρχία Δυτικής Αττικής υπάρχουν ολόκληρες περιοχές εντός σχεδίου που δεν διαθέτουν τις βασικές υποδομές όπως νερό και αποχέτευση.

Οι κάτοικοι και φορολογούμενοι πολίτες εκεί μεταφέρουν πόσιμο νερό με τα μπιτόνια ή τις υδροφόρες και η αποχέτευση των κτηρίων καταλήγει σε ανοικτούς βόθρους που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Αλλά και το ηλεκτρικό το καλοκαίρι "κόβεται" λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου.

Χρειάζεται κάποιος ειδικός σύμβουλος για να πει στο νομάρχη Αριστείδη Αρκουδάρη τι πρέπει να κάνει;

Διαβάζοντας όμως και τη συγκεκριμένη προκήρυξη θα μπορούσε να πει κανείς ότι μυρίζει άσχημα από απόσταση ή αλλιώς ... βρωμάει από μακριά.

Δεν τίθεται πουθενά ένας σαφής ή έστω μη σαφής ποιοτικός ή ποσοτικός στόχος που θα αποτελεί κριτήριο παραδοτέου του αναδόχου του έργου.

Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια βάση με την οποία θα παραληφθεί το έργο (οι συμβουλές) και αρκεί ο ανάδοχός του να παραδίδει φιλοσοφήματα χωρίς αντίκρυσμα μόνο και μόνο για να πληρώνεται.

Ό,τι δηλαδή προτείνει ο ανάδοχος και η ομάδα του και με όποιο τρόπο και να ασκεί τα καθήκοντά του θα πληρώνεται αφού αυτό που ουσιαστικά μετρά είναι μόνο και μόνο η παρουσία του.

Πόσο θα πληρώνεται;

Καλά. Πολύ καλά! Λεφτά έχουμε και μοιράζουμε.

-1.000 ευρώ την ημέρα ο νομικός
---678 ευρώ την ημέρα ο μηχανικός
---508, 50 ευρώ την ημέρα ο πληροφορικός
---339 ευρώ την ημέρα ο ειδικός στα ΕΣΠΑ και τα άλλα προγράμματα.

Οι τιμές είναι την ημέρα, το οκτάωρο δηλαδή.

Τι σημαίνει ειδικός ή πως αποδεικνύεται η εμπειρία του;

Κυρίως κατά δήλωση, διότι στην Ελλάδα ως γνωστό ό,τι δηλώσεις είσαι.

Από που προήλθαν αυτές οι τιμές;

Ρωτήστε τη νομαρχία Δυτικής Αττικής.ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Και τώρα η κρίσιμη ερώτηση:

Αν ο κος Αρκουδάρης θεωρεί σωστό και δίκαιο μια δημόσια υπηρεσία, επιπέδου μάλιστα νομαρχίας, να αμείβει με 1.000 ευρώ την ημέρα το νομικό της σύμβουλο πόσο θα πρέπει να αμείβεται ο ίδιος ο νομάρχης;

Ποιός διευθύνων δίνει περισσότερα λεφτά στο σύμβουλό του από όσα κερδίζει ο ίδιος;

Η υπόθεση είναι για τα πανηγύρια.

Διότι πανηγύρι πρέπει να γίνεται στη νομαρχία Δυτικής Αττικής με το Δημόσιο χρήμα, αν κρίνουμε από την παρούσα προκήρυξη αλλά και παλιότερο θέμα που έχουμε αναδείξει ήδη και αφορά το Γενικό Γραμματέα της νομαρχίας Δυτικής Αττικής, Ζαχαρία Ζούπη.

(βλ. Νομαρχιακή εκτροπή στη Δυτική Αττική. Στα διδάγματα του Γιάννη Μίχα ο νομάρχης Αριστείδης Αρκουδάρης.)


Θα επανέλθουμε.

Μέχρι τότε διαβάστε όλη τη σχετική προκήρυξη (Αρχικός Προϋπολογισμός: 476.000 ευρώ):

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Οι ειδικότεροι όροι της Σύμβασης:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Η περιγραφή αναγκών της νομαρχίας Δυτικής Αττικής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ


Το τιμολόγιο αποζημίωσης του αναδόχου, ανά ημέρα:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


Και οι απαιτούμενες ανθρωποημέρες ανά ειδικότητα συμβούλου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: