Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας
"Χωρίς όρια η κοροϊδία των υπαλλήλων στη ΝΑ Πειραιά"

1 Σχόλιο - Εμφάνιση αρχικής ανάρτησης

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Το οτι υπάρχει μια απόφαση περιφερειαρχη για διπλασιασμό ωρών δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται και στην πράξη!! Ερευνήστε λίγο καλύτερα το θέμα πριν κάνετε προσωπικά σχόλια!

7 Νοέμβριος 2009 12:49 πμ

Διαγραφή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Ευχαρίστως να επανέλθουμε με στοιχεία αν μας δηλώσετε κατηγορηματικά ότι δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η απόφαση στην πράξη για κανέναν υπάλληλο.

Καθώς είναι αυτονόητο αυτό που αναφέρετε, ότι δηλαδή μια απόφαση είτε εφαρμόζεται είτε δεν εφαρμόζεται.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι η απόφαση έχει εφαρμοστεί.

Εσείς γνωρίζετε πράγματι ότι δεν ισχύει αυτό που ισχυριζόμαστε ή απλώς θεωρείτε ότι αφού δεν έχει εφαρμοστεί σε εσάς τότε δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν;

Προτείνουμε να ζητήσετε εγγράφως με αίτησή σας προς το νομάρχη Γιάννη Μίχα να σας απαντήσει συγκεκριμένα για το ζήτημα.

Συμπληρώνοντας πάντως το θέμα ενημερώνουμε για τα εξής:

Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του νομάρχη Γιάννη Μίχα να μην εφαρμόσει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Διότι ζήτησε να εκδοθεί αυτή η απόφαση επικαλούμενος περίπτωση "άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας" σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3448/2006 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του Ν. 3448/2006.

Θεσπίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αφενός πρόσληψη προσωπικού για ορισμένο χρόνο και αφετέρου μέχρι και διπλασιασμός των προβλεπόμενων υπερωριών αυστηρά για τις ειδικότητες των υπαλλήλων που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Χαράλαμπος Μανιάτης, ως παλιά καραβάνα της πολιτικής και γνωρίζοντας πολύ καλά το Γιάννη Μίχα, κατάλαβε ότι πρόκειται για αυτοδιοικητική παγίδα.

Ήξερε πολύ καλά ότι αν δεν υπέγραφε την απόφαση, σε περίπτωση που κάτι δυσάρεστο γινόταν και σχετιζόταν με τη γρίπη των πτηνών, ο Γιάννης Μίχας θα έβγαινε στα κανάλια και θα κατήγγειλε ότι του αρνήθηκαν τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Τα γνωστά...

Ήθελα αλλά δεν μπορούσα.

Όμως ο Γενικός Γραμματέας έκανε δύο σοβαρά λάθη που καθιστούν την απόφασή του παράνομη αν και ισχυρή.

1. Ισχύει η υπουργική απόφαση 279719 του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΦΕΚ Β' 1760/2004) που ρυθμίζει τα σχετικά με την "Εφαρμογή των σχεδίων επείγουσας επέμβασης για τη γρίππη των ορνίθων και την ψευδοπανώλη των πτηνών" που περιορίζει σε αριθμό και ειδικότητα τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τα "Τοπικά Κέντρα Επείγουσας Ανάγκης".

B 17602004

Στην παράγραφο με τίτλο "Σύνθεση και αρμοδιότητες τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης" ορίζεται ρητώς ότι καθένα από αυτά στελεχώνεται από 3 τουλάχιστον κτηνιάτρους και 1-2 υπαλλήλους διοικητικό προσωπικό.

Άρα δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην απόφαση υπάλληλοι που είτε δεν είναι κτηνίατροι είτε δεν είναι διοικητικοί και οι τελευταίοι θα έπρεπε να ήταν το πολύ 2 σε αριθμό.

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας θα έπρεπε επίσης να ζητήσει απόφαση του νομάρχη για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης καθώς στο άρθρο 3 του Ν. 3448/2006 ορίζεται ότι μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εκδώσει σχετική απόφαση αύξησης του ανωτάτου ορίου υπερωριών.

Ο Χαράλαμπος Μανιάτης πριν εκδώσει την απόφασή του ζήτησε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από τη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ αλλά μόνο για το αν δικαιούνται να συμπεριληφθούν στην απόφαση υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) πράγμα που ασφαλώς και ισχύει.

Το αστείο της υπόθεσης είναι πάντως ότι ο ίδιος ο Γιάννης Μίχας είχε ξεχάσει σε μια άλλη δική του απόφαση που αφορούσε τα κονδύλια των υπερωριών των υπαλλήλων της νομαρχίας Πειραιά να συμπεριλάβει και τους ΙΔΑΧ, κάτι που έκανε εκ των υστέρων με τροποποιητική (συμπληρωματική) πράξη.

Τέλος παραπέμπουμε σε δελτίο τύπου της Νομαρχίας Πειραιά με ημερομηνία 4.11.2009 που αναφέρει ότι 200 δείγματα εστάλησαν στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) και στην Ορνιθολογική Εταιρεία για έλεγχο γρίπης των πτηνών.

Ποιοί συνέλεξαν αυτά τα δείγματα και κάτω από ποιές προϋποθέσεις αμείφθηκαν δεν γνωρίζουμε.

Μήπως εφαρμόστηκε τελικά η απόφαση του Περιφερειάρχη;* Σχετικό:

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Δελτίο Τύπου

Από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο απεστάλη προς συνυπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», με την οποία, ιδίως εν όψει των κινδύνων που είναι δυνατό να δημιουργηθούν για τη δημόσια υγεία από τη «γρίπη των πτηνών», ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού για διάστημα έως οκτώ μηνών σε περίπτωση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, ανεξάρτητα από την προηγούμενη κήρυξη του οικείου νομού ή της οικείας περιοχής σε κατάσταση ανάγκης. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού προβλεπόταν ήδη στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για ζημίες από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, αλλά συνδεόταν με την προηγούμενη κήρυξη σε κατάσταση ανάγκης της οικείας περιοχής ή του οικείου νομού, γεγονός που, ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία λόγω της «γρίπης των πτηνών» δεν κρίνεται σκόπιμο.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει αναδρομικά, από 1.10.2005, οπότε και άρχισε η λήψη προληπτικών μέτρων εν όψει της «γρίπης των πτηνών».

Περαιτέρω προβλέπεται η αποδέσμευση των ορίων της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα συμμετάσχει στη λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων σε περίπτωση άμεσου κινδύνου της δημόσιας υγείας, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να τίθεται εγκαίρως σε ετοιμότητα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια για όσα αναφέρεται!!!!!!!!!!! Αν έχετε και άλλα στοιχεία δημοσιεύστε τα προκειμένου να μαθαίνει ο κόσμος πιοι και πως τα παίρνουν!!!!!!

Michael Angelopoulos είπε...

Για το "ποιοι και πως τα παίρνουν" είναι άλλοι αρμόδιοι να αποφασίσουν.

Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατηρούμε και να καταγγέλουμε.


Επικοινωνία: