Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Αύριο η δίκη για την απεργία των Λιμενεργατών
Αύριο θα συζητηθεί στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά η αγωγή που κατέθεσε ο Γιώργος Καραμπάτος ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κατά των μελών της Ομοσπονδίας Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης λιμενεργατών (Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ) με σκοπό να σταματήσουν με δικαστική απόφαση οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο λιμάνι του ΣΕΜΠΟ Πειραιά.

Η διαδικασία προβλέπεται από το Ν. 1264/1982 (άρθρο 22) και δεν πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

N1264-1982

Είναι μια ειδική τακτική διαδικασία με την οποία οι υποθέσεις αυτές προτιμώνται έναντι όλων των άλλων και κρίνονται κατ' ουσία από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του το συνδικαλιστικό σωματείο.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να συνεκδικαστούν και όλες οι άλλες αγωγές κατά των ιδίων από άλλους φορείς ενώ μπορούν να παραστούν ακόμη και ως διάδικοι άτομα, εταιρείες ή συλλογικά όργανα που έχουν έννομο συμφέρον από την έκβαση της δίκης.

Σημαντικό στοιχείο για τη δικαστική κρίση αποτελούν κατά κύριο λόγο τα αιτήματα των απεργών τα οποία θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και βάσιμα.

Κάθε πολιτική αναφορά για "ξεπούλημα του λιμανιού" κλπ θα είναι σε βάρος των εργαζομένων.

Ο λόγος είναι ότι ζητείται από τους ενάγοντες συνήθως να κριθεί η απεργία παράνομη ως καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα:

"Η άσκηση δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος".

Η επίκληση καταχρηστικότητας δικαιώματος όμως είναι μια γενική νομική ρήτρα και σε μια δικαστική διαφορά μπορεί να γίνει επίκλησή της και από τις δύο πλευρές.

Δηλαδή θα μπορούσαν να ισχυριστούν οι απεργοί ότι δεν είναι δυνατό να ζητά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας να τερματιστεί η απεργία αφού λειτουργούν άλλα λιμάνια από τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι επιχειρηματίες έστω με αυξημένο κόστος.

Επίσης δεν έχουν αποκλειστεί άλλα μέσα διαμετακόμισης όπως είναι οι οδικές μεταφορές ενώ κανείς δεν έχει εγείρει αγωγές κατά του ΟΛΠ στον οποίο πρώτιστα θα πρέπει να κατευθύνονται όλες οι απαιτήσεις.

Υπάρχουν όμως και ειδικές νομοθεσίες που θα μπορούσαν να χρησιμέψουν ως βάσεις για τη νομική υποστήριξη των θέσεων τόσο των εναγόντων όσο και των εναγομένων και κατά συνέπεια οι γνώσεις που διαθέτουν, τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος, οι νομικοί εκπρόσωποι των πλευρών θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της υπόθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: