Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Ενέργειες για ουσιαστική πρόσβαση στα έγγραφα του Εθνικού Τυπογραφείου
Επιστολή στείλαμε στο Εθνικό Τυπογραφείο με την οποία ζητάμε να αρθούν όλα τα εμπόδια που απαγορεύουν ουσιαστικά την πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια έγγραφα και στη συγκεκριμένη περίπτωση στα τεύχη του Εθνικού Τυπογραφείου.

Αποσπάσματα της επικοινωνίας αυτής παραθέτουμε πιο κάτω:


ΕΔΩ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και υπό προϋποθέσεις σε ιδιωτικά.

Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επιτρέψει την περιορισμένη ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής του διεύθυνσης σε ορισμένα τεύχη: ΑΣΕΠ, Α, Β, κλπ.

Ωστόσο, ο σκοπός της δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι η ενημέρωση των πολιτών και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι ελεύθερη η πρόσβαση και σε άλλα τεύχη που σήμερα δεν είναι.

Επιπλέον, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα τεύχη, πχ Τεύχος Β, είναι σήμερα ελεύθερη θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα τεύχη Β και όχι μόνο τα πρόσφατα.

Δηλαδή σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει το σημερινό τεύχος Β αλλά όχι εκείνο, για παράδειγμα του 2004, γεγονός που δεν στέκει ούτε νομικά ούτε λογικά.


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 3469 σχετικά με την διάθεση των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Εθνικό Τυπογραφείο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών διαθέτει το τεύχος Α (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα) από το 1976 για δωρεάν ανάγνωση και όλα τα άλλα ΦΕΚ, εκτός του Τεύχους ΑΕ-ΕΠΕ, από 1/1/2006.

Συνεπώς, για το έτος 2004 και το Τεύχος Β που επιθυμείτε δεν υπάρχει μορφή svg για δωρεάν ανάγνωση.

Το Εθνικό Τυπογραφείο, προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης των πολιτών στα ΦΕΚ, βελτιώνοντας την ιστοσελίδα και προσφέροντας νέες υπηρεσίες (παραγγελία ΦΕΚ για αποστολή στον τόπο που επιλέγετε, αγορά ΦΕΚ με προπληρωμένη κάρτα).


ΕΔΩ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η σχετική νομοθεσία στην οποία αναφέρεστε υιοθετήθηκε μεν το 2006 αλλά έχει αναδρομική ισχύ ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο.

Άρα ήδη θα έπρεπε το Εθνικό Ταχυδρομείο (ΕΤ) να έχει μεριμνήσει για την παροχή πρόσβασης στους πολίτες στα σχετικά τεύχη που αυτή είναι ελεύθερη και για τα προηγούμενα χρόνια.

Η πρόσβαση αυτή δε, θα έπρεπε να είναι εφικτή με το συνήθη τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία και όχι με τεχνολογία SVG που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα από το μέσο πολίτη – χρήστη του διαδικτύου. Ας σημειωθεί ότι ούτε η κατασκευάστρια εταιρεία (ADOBE) δεν υποστηρίζει πλέον την πλατφόρμα αυτή.

Κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται ο νόμος στην ουσία του αφού υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση στα έγγραφα του ΕΤ κάτι που ο ίδιος ο νόμος ήρθε να άρει.

Υπάρχουν άλλοι τεχνικοί τρόποι οι οποίοι θα μπορούσαν να διαφυλάξουν το ΕΤ από κατάχρηση δικαιώματος των χρηστών και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει κάποιο έσοδο για την υπηρεσία αν και αυτό το τελευταίο είναι προς συζήτηση αν θεσμικά επιτρέπεται καθώς οι δαπάνες του ΕΤ καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Είμαστε όμως στην κατεύθυνση να δώσουμε και τα παλαιότερα χρόνια στη διάθεση του πολίτη γιατί είναι αναφαίρετο δικαίωμα του η ενημέρωση.

Περιμένουμε την συγκατάθεση και των αρμοδίων της πολιτείας για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ


Ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Ημ. Δημοσίευσης : 27/08/2009 14:49

27/8/2009

ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ) ΚΑΤΣΕΛΗ ,
Βουλευτής, Βουλή, Δημόσια Διοίκηση, Ερώτηση

Μέχρι σήμερα, κανείς από τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου δεν μπορεί να έχει πρόσβαση [Σημ. ΕΔΩ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: εννοείται ουσιαστική] στις πληροφορίες που παρέχει, αν δεν είναι συνδρομητής, απαίτηση αναιτιολόγητη, αφού οι Έλληνες πολίτες ως φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1.Τον Υπουργό Εσωτερικών


κ. Υπουργέ,

Η απαίτηση για διαφάνεια στο δημόσιο βίο, η οποία διαπερνά όλες τις πτυχές άσκησης της πολιτικής, αποτελεί σαφές και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών.

Η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί πρωταρχικό και στοιχειώδες δημοκρατικό κοινωνικό δικαίωμα, όπως απορρέει και από το άρθρο 5Α του Συντάγματος, τόσο για την διασφάλιση της λογοδοσίας των «ασκούντων δημόσια εξουσία», όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση όλων των πράξεων και αποφάσεων νομοθετικού και διοικητικού περιεχομένου - με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφαλείας - αποτελεί συστατικό στοιχείο για την διάδοση της πληροφορίας και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτή.

Βάσει των αρχών αυτών, η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (Ε.Τ.), αποτελεί άμεση ανάγκη.

Δυστυχώς, όμως, ακόμα και σήμερα, ο τρόπος παροχής των πληροφοριών που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις και αποφάσεις από το Εθνικό Τυπογραφείο (Ε.Τ.) δεν δίνουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο - επισκέπτη της ιστοσελίδας να τις αξιοποιήσει, καθότι για την εκτύπωση αυτών απαιτείται η ύπαρξη συνδρομής.

Η απαίτηση αυτή δεν αιτιολογείται, ούτε από το ανέξοδο της παροχής των ηλεκτρονικών πληροφοριών, ούτε επίσης από το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες ως φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και των εξ΄ αυτών παραγόμενων υπηρεσιών τους.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών:

1. Για πιο λόγο συνεχίζουν να υφίστανται προσκόμματα, τα οποία εμποδίζουν τη διάχυση των πληροφοριών και την ενημέρωση των πολιτών, όπως η καταβολή συνδρομής στο Εθνικό Τυπογραφείο;

2. Σκοπεύετε να προβείτε στην πλήρη αποδέσμευση των παρεχομένων πληροφοριών από το Εθνικό Τυπογραφείο (Ε.Τ.), προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των πληροφοριών από τους πολίτες;


Η ερωτώσα


Λούκα Τ. Κατσέλη

Βουλευτής ΕπικρατείαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Επικοινωνία: